Uudised

Otsi uudist

Õppekoha pakkumise sai 3294 kandidaati, kellel tuleb valik õppima tulemise kohta langetada hiljemalt 14. juulil.
 • #sisseastumine
 • uudis
Haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorante, teadureid ja õppejõude kutsutakse esitama kaastöid Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse, mille teemavaldkond on varajane emakeele ja teise keele õpe. 
 • #teadus
 • uudis
Eesti Teadusagentuur (ETAG) avas 2024. aasta üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi.
 • #õppimine
 • uudis
Sel aastal kandideerib Tartu Ülikooli eestikeelsesse õppesse 9393 inimest, kes esitasid kokku 12 811 avaldust.
 • #sisseastumine
 • uudis
Sellelt lehelt leiad info, mida vajad Tartu Ülikooli esmakursuslasena õpingute edukaks alustamiseks.
 • #tudengile
 • uudis
15. juunil lõpetab Narva kolledžis klassiõpetajate ümberõppekursuse 26 Narva, Kohtla-Järve ja Tallinna õpetajat, kes soovivad hakata järgmisest õppeaastast õpetama eesti keeles.
 • #täiendusõpe
 • pressiteade
17. mail tunnustati digiõppe kvaliteedi kevadseminaril parimate e-kursuste autoreid. Digiõppe tipptaseme vääriliseks hinnati Tartu Ülikooli kursused „Majandusõigus“, „Õpetajaeriala karjäärivalikuna“ ja „Political Developments in the Baltic Sea Region“.
 • #tunnustamine
 • uudis
Täname ja tunnustame meie praktikajuhendajaid, koordinaatoreid ja häid koostööpartnereid ning kuulame hea praktika näiteid.
 • #koostöö
 • #tunnustamine
 • uudis
16. mail toimub Tallinnas Eesti doktorikooli karjäärikonverents, kus räägitakse doktoriõppe väärtusest ning doktorantide erialastest väljavaadetest. Oodatud on kõik Eesti doktorandid ja doktoriõppest huvitatud.
 • #tudengile
 • #koostöö
 • #õppimine
 • #teadus
 • uudis
TÜ õpetajakoolituse praktikajuhendajatele ning praktikabaasidele suunatud seminar
 • #koostöö
 • uudis
29. aprillil toimus ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses õpetajakoolituse praktikakogukonna kevadkool.
 • #koostöö
 • uudis
27.-28. märtsil toimunud Pedagogicumi suurseminari eesmärk oli tutvuda uuringute ning vaatenurkadega, mida võiks kaaluda õpetajakoolituse ja õppemeetodite arendamiseks.
 • #koostöö
 • uudis
Hele-Mai Viltrop ja Joonas Asumets osalesid Tartu Ülikooli teaduskooli programmis „Talendid Tartusse!“ noore õpetaja projektis.
 • #õppimine
 • #sisseastumine
 • uudis
Seoses üleminekuga eestikeelsele õppele on Eesti Keele Instituut saanud väga suure ülesande – luua muukeelsete õpetamiseks üheksa kvaliteetset õppekomplekti.
 • #õppimine
 • #teadus
 • #ühiskonnale
 • uudis
Gustav Adolfi Gümnaasiumi klassiõpetaja Maria Toomi lugu õpetajaametist.
 • #sisseastumine
 • uudis
18.–22. märtsini käib mööda Eestimaad Tartu Ülikooli tuur „Eesti otsib õpetajat“, et inspireerida noori valima õpetajaametit. 
 • #õppimine
 • #õpetamine
 • #sisseastumine
 • pressiteade
​​​​​​​4. märtsil Tartu Ülikooli Narva kolledžis toimunud infopäeval tutvustati Ida-Virumaa õpetajatele ja koolijuhtidele täiendus- ja ümberõppe ning keelelähetuse ja -praktika võimalusi, et toetada neid eestikeelsele õppele üleminekul.
 • #täiendusõpe
 • #ühiskonnale
 • uudis
Ülevaade kutseõpingute uuendamise seminarist Rakveres 6. - 9. veebruaril 2024
 • #koostöö
 • #õpetamine
 • uudis
8. veebruaril kell 15 algab Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis vestlusring „Naised teaduses: kas sookoll kimbutab teadust?“, mida saab otseülekandena jälgida ka UTTV-s. 
 • #kestlikkus
 • uudis
Jaanuari lõpus toimub Tartu Ülikoolis digikoristusnädal.
 • #kestlikkus
 • uudis