Pedagogicumi dokumendid

Pedagogicumi statuut
(kinnitatud rektori 04.11.2011 käskkirjaga nr 15, jõustunud 01.01.2012; muudetud rektori 13.01.2016 käskkirjaga nr 1-8/RE/36, jõustunud 13.01.2016)

Pedagogicumi kommunikatsiooni põhimõtted ja viisid
* Pedagogicumi nõukogu otsusega (25.11.2021) ilmub Õpetajahariduse infokiri kord kuus. 

Pedagogicumi tegevuskava 2022-2023
(kinnitatud Pedagogicumi nõukogu otsusega 22.12.2022)

Pedagogicumi tegevuskava 2021
(kinnitatud Pedagogicumi nõukogu otsusega 23.11.2020)

#ülikoolist
Tartu Ülikool THE edetabelis õige

Tartu Ülikool jätkab tõusu maailma tippülikoolide seas

#ülikoolist
Peahoone Ukraina riigilipu värvides, foto Andres Tennus

Ülikoolipere on oodatud Vene-Ukraina sõja teemalisse vestlusringi

#ülikoolist
Ukraina lipp

Ülikooli Ukraina-teemaline teave