Pedagogicumi dokumendid

Pedagogicumi statuut
(kinnitatud rektori 04.11.2011 käskkirjaga nr 15, jõustunud 01.01.2012; muudetud rektori 13.01.2016 käskkirjaga nr 1-8/RE/36, jõustunud 13.01.2016)

Pedagogicumi kommunikatsiooni põhimõtted ja viisid
* Pedagogicumi nõukogu otsusega (25.11.2021) ilmub Õpetajahariduse infokiri kord kuus. 

Pedagogicumi tegevuskava 2022-2023
(kinnitatud Pedagogicumi nõukogu otsusega 22.12.2022)

Pedagogicumi tegevuskava 2021
(kinnitatud Pedagogicumi nõukogu otsusega 23.11.2020)

Tartu Ülikooli personaliosakond on uuendanud võrdse kohtlemise temaatikat käsitlevat veebilehte.

Ülikooli võrdse kohtlemise uuendatud veebileht sisaldab nüüd ka selgitavaid videoid

e-kiri

PPA kinnitab, et Tartu Ülikoolile saadetud pommiähvardus on petukiri

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust.

Sügisesel orienteerumisel saab avastada lugusid Toomemäe minevikust