Pedagogicumi projektid

Pedagogicum on osalenud mitmes suures projektis, mille üldine eesmärk on õpetajahariduse kaasajastamine ning koolide toetamine nüüdisaegse õpikäsituse juurutamisel. Projekte on rahastanud Euroopa Sotsiaalfond  (ESF) – Euroopa Liidu struktuurifond.

ESF tegeleb kohalike, piirkondlike ja riiklike tööhõivega seotud projektide rahastamisega kõikjal Euroopas, igal aastal jagatakse välja umbes 10 miljardi euro suuruses vahendeid.

 

Tegevust toetab Euroopa Sotsiaalfond

Image
Euroopa Sotsiaalfond
Värvide nimetuste harjutusketas lapse ees laual.

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm 2023

Vabas õhus seisulaudade ääres seisvad inimesed

16. juunil toimus traditsiooniline õpetajakoolituse praktikakogukonna tänusündmus

Inimesed istumas seminaril

Võõrkeeleõpetajate ja klassiõpetajate grupi arutelu kokkuvõte TÜ praktikakogukonna kevadkoolis 2023