Praktikate info üliõpilastele

Praktika on Tartu Ülikooli kõigi õpetajakoolituse erialade kohustuslik osa, mille maht kogu õppeperioodi peale on vähemalt 24 EAP. Praktika eesmärk on omandatud teadmiste sidumine tulevase töökeskkonnaga ning kutseoskuste arendamine.

Praktika toimub olenevalt liigist praktikaasutuses, kellega ülikoolil on koostööleping. 

PRAKTIKAASUTUSED

MEELESPEA TUDENGILE PRAKTIKALE MINNES

 • Registreeru ÕISis vastavale praktikaainele (Pidev praktika ja põhipraktika on iga õppekava puhul vastava teaduskonna koodiga ning nende ainete täpsed nimetused on seotud õppekava nimetusega, näiteks: kehalise kasvatuse pidev praktika KKSP.02.040)
 • Osale KINDLASTI praktikaaine avaseminaril, kus jagatakse täpsemat infot praktika toimumise ning korralduse kohta (praktika eesmärk, õpiväljundid, ülesanded, hindamine, juhendid ja muud dokumendid)
 • Vali koostöös praktikaaine õppejõuga või ise (olenevalt praktikaainest) Tartu Ülikooli koostööpartnerite nimekirjast sobiv praktikaasutus
 • Kooskõlasta oma valik praktikaaine vastutava õppejõuga
 • Tee aegsasti kokkulepped praktika juhendajaga (periood, kuupäevad, praktikaplaan)
 • Enne praktikale minekut küsi perearstilt tervisetõend tööks lasteasutuses
 • Enne praktikale minekut tutvu praktikaasutuse kodukorraga
 • Enne praktikale minekut tutvu vastava praktikaaine ülesannete ning muude vajalike materjalidega ning sea ka endale isiklikud eesmärgid praktikakas
 • Praktikaasutuses järgi sealset kodukorda ning aine praktikajuhendit
 • Käitu viisakalt ja korrektselt ning pea kinni kokkulepetest
 • Praktikaasutuses nähtut ja kogetut aruta ainult õppetöö raames ning pea kinni isikuandmete kaitse põhimõtetest
 • Praktika kestel täida  praktikajuhendis ja avaseminaris tutvustatud ülesandeid ning sisesta vastav info ja ülesanded määratud tähtajaks Moodle’isse 
 • Kui sul ei ole võimalik kokkulepitud ajal praktikaasutusse minna, siis teavita viivitamatult sellest praktikaasutuse juhendajat/mentorit ning lepi kokku uus aeg
 • Kui pead praktika katkestama, siis teavita viivitamatult sellest oma praktika juhendajat, praktikaaine vastutavat õppejõudu ning vajadusel praktika koordinaatorit
 • Vormista praktikaainest tulenevalt vajalikud praktikadokumendid ja/või praktikaaruanne
 • Osale praktikaaine lõpuseminaril
 • Annan ÕISis tagasiside praktikaainele
#õppimine #sisseastumine
Õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni.

Uuel õppeaastal õpetajakoolitust alustavate üliõpilaste erialastipendium tõuseb 400 euroni

#õppimine
2021/2022. akadeemilise aasta avamine. Foto: Andres Tennus

Tartu Ülikooli uus õppeaasta algab üliõpilaste meeleavaldusega

#õppimine
Aruteluring haridusteaduste instituudi uues majas

Õpetajahariduse häkaton võimaldab üliõpilastel õpingute kohta arvamust avaldada