Täiendusõpe

Haridusinnovatsiooni keskuse eesmärk on koostöös haridusteaduste instituudi ja teiste partneritega hariduse valdkonna arengueesmärkide saavutamist toetavate arenguprogrammide, koolituste ja teiste formaatide väljatöötamine, rakendamine, analüüsimine ja tutvustamine. Keskus võimaldab professionaalse arengu toetamiseks ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamiseks toetavat jätkuõpet, õpetajaametisse sisenejatele paindlikke võimalusi kvalifikatsiooninõuete täitmiseks ja kutse taotlemiseks, toetab alustavaid õpetajaid ja mentoreid ning on arengupartneriks haridusasutustele.

 

Loe haridusinnovatsiooni keskusest lähemalt