Skip to main content

Täiendusõpe

Õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse põhitegevuseks on kvaliteetse ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist toetava jätkuõppe võimaldamine professionaalse arengu toetamiseks, õpetajaametisse sisenejatele paindlike võimaluste pakkumine kvalifikatsiooninõuete täitmiseks ning õpetaja kutse taotlemiseks, kutseaasta tugiprogrammi rakendamine alustavate õpetajate toetamiseks ja mentorkoolituste korraldamine.

Loe õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskusest lähemalt

#õppimine
Ukraina pöördumine_Andres_Tennus.jpeg

Aita Ukraina üliõpilastel jätkata haridusteed – tee (püsi)annetus TÜ stipendiumifondi

Jaga
01.03.2022
#õppimine
Aruteluring haridusteaduste instituudi uues majas

Õpetajahariduse häkaton võimaldab üliõpilastel õpingute kohta arvamust avaldada

Jaga
28.02.2022
#õppimine
Kogenud kooli

„Kogenud kooli“ programm ootab kandidaate kuni 25. aprillini

Jaga
09.02.2022