Skip to main content

Täiendusõpe

Õpetajate täienduskoolitus- ja kutseaasta keskuse põhitegevuseks on kvaliteetse ja nüüdisaegse õpikäsituse rakendamist toetava jätkuõppe võimaldamine professionaalse arengu toetamiseks, õpetajaametisse sisenejatele paindlike võimaluste pakkumine kvalifikatsiooninõuete täitmiseks ning õpetaja kutse taotlemiseks, kutseaasta tugiprogrammi rakendamine alustavate õpetajate toetamiseks ja mentorkoolituste korraldamine.

#õppimine
Üliõpilased tahvli ees

Praktikate info üliõpilastele

Jaga
16.11.2021
#õppimine
Üliõpilased

Praktikad õpetajakoolituses

Jaga
16.11.2021
#õppimine
Üliõpilased raamatukogus

VÕTA õpetaja kutseõpingutes

Jaga
10.11.2021