Haridustark

Projekti „Tartu Ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskuse Pedagogicum teadus- ja arendusvõimekuse tõstmine" käigus töötasid arendusrühmad välja mitmesuguseid sekkumisi haridusasutuste toetamiseks nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisel. Projekti toetas Euroopa Sotsiaalfond.

Tutvu sekkumistega haridustark.ut.ee

Image
EL sotsiaalfond
Värvide nimetuste harjutusketas lapse ees laual.

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm 2023

Must märkmik ja kaks pastakat laual

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm jätkub