Pedagogicumi koostööpartnerid

 

Haridusuuendusvõrgustik

Haridusuuendusvõrgustiku tuumiku moodustavad innovatsioonikoolid – koolid, kus korraldatakse õpetajakoolituse üliõpilaste pedagoogilist praktikat, Pedagogicumi koostööpartnerid õppe-, teadus- ja arendustöös.
Haridusuuendusvõrgustikku on teretulnud kõik koolid, kes soovivad teha omavahel ja Tartu Ülikooliga koostööd õppemeetodite, õppevara ja õppekava arendamisel, lähtudes uuenenud õpikäsitusest.

Kandideerimisprotsess
Tartu Ülikooli innovatsioonikooliks võisid kandideerida kõik erinevat tüüpi haridusasutused (nii lasteaiad, algkoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, erivajadustega õppijate koolid, kutsekoolid, huvikoolid), kes vastasid innovatsioonikooli kontseptsioonile. Konkursi tähtaeg oli 23. märts 2013, konkursile laekus 110 avaldust, mille hulgast valiti välja 23 innovatsioonikooli ja 34 innovatsioonisõpra.

Ootused innovatsioonikoolile

 • soov ülikooliga tihedat koostööd teha ning sellest lähtudes ise areneda;
 • soov pakkuda tuge Tartu Ülikoolile ja laiemalt kogu Eesti õpetajahariduse edendamiseks;
 • uuendusmeelne juhtkond ja piisav hulk ühe või mitme valdkonna õpetajaid, kes tahavad saavutada õpetaja-õppejõu kvalifikatsiooni (sh õpetajad, kes sobivad mentorõpetajaks);
 • hästi toimiv tugisüsteem;
 • avatus uuendustele ja valmisolek neid ise luua;
 • pakutakse võimalust vaadelda ja arendada koolis toimuvaid tegevusi;
 • luuakse võimalus võtta aastaringselt (vastavalt kokkuleppele) vastu üliõpilasi ja kindlustada neile mentorõpetajad või teha teadus- ja arenduskoostööd;
 • soovitakse osaleda tegevõpetajate täiendusõppes;
 • tahetakse arendada haridusasutuse meeskonda vastavalt innovatsioonikoolist lähtuvatele vajadustele;
 • tuntakse vajadust panustada õpetajahariduse õppe-, teadus- ja arendustöösse ning osaleda seonduvates uuringutes.

Innovatsioonikoolide valikukriteeriumid 

 • soov (sh soov areneda ja rakendada oma tugevusi väljaspool kooli)
 • vastavus kontseptsioonile
 • ülikooli ja Eesti vajadused
 • konkreetsed kokkulepped (rollid, vajadusel külastus)
 • edaspidi kogukonnapõhine arengut toetav hindamine (kvaliteedikindlustus).

Praktikaalane koostöö
Umbes 160 innovatsioonikooli õpetajat on Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilaste mentorõpetajad ehk toetavad ja aitavad kahest kuni kolmest üliõpilasest koosneval rühmal siduda ülikoolis omandatud teooriat koolis või lasteaias nähtud praktikaga kogu üliõpilase õpinguperioodi vältel.

Arendusprojektid

 • Erasmus + projekt Linpilcare (Tartu Hansa Kool, Tartu Kutsehariduskeskus, Kadrina Keskkool)
 • Erasmus + projekt „School Leadership toolkit for Accelerating Achievement“ (Tartu Miina Härma Gümnaasium, Tartu Erakool, Tallinna Õismäe Vene Lütseum, Viljandi Gümnaasium)
 • Comenius projekt Quantum Spin-Off
 • 3D printeri arendusrühm
 • Õppeaine „Õpilasuurimuse ja praktilise töö juhendamine koolis“ Hugo Treffneri Gümnaasiumis
 • Veebipõhise interaktiivse pilliõppekeskkonna loomine Viljandi Muusikakooli ja Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia koostöös
 • „Ettevõtlikkuse- ja ettevõtlusõppe süsteemne haridustasemete ülese arendamise programmis“ (Tartu Kutsehariduskeskus)

Koolitused

 • iPadi kasutamine aineõppes (koostöös Tartu Erakooli, Tallinna Õismäe Vene Lütseumi ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumiga)
 • Lapsest lähtuv õppe- ja kasvatustegevus toetudes Regio Emilia tegevuskultuurile (koostöös Tartu Erakooliga)
 • Üldpädevuste ja oskuste kujundamine avatud õpikeskkonnas (koostöös Miina Härma Gümnaasiumiga)
 • IKT vahendite integreerimine kooli õppekeskkonda (koostöös Tallinna Õismäe Vene Lütseumi ja Narva Pähklimäe Gümnaasiumiga)
 • Refleksioon õpetaja professionaalse enesearengu toetajana (koostöös Rocca al Mare Kooliga)
 • Õpetaja kutseõpingute alus- ja praktikamoodulite koolitus innovatsioonikoolide meeskondadele

Muud tegevused

 • Arendusuuring „Harjutus- ja praktikakoolide võrgustiku rakenduslik mudel“

 

Innovatsioonikool on haridusasutus (lasteaed, algkool, põhikool, gümnaasium, erivajadustega õppijate kool, kutsekool, huvikool), mis kindlustab koostöös ülikooliga vajaliku kompetentsuse, et juhendada pedagoogilist praktikat ning laiemalt kogu haridusvaldkonna õppe-, teadus- ja arendustööks.

Hugo Treffneri Gümnaasium
Miina Härma Gümnaasium
Narva Pähklimäe Gümnaasium
Narva Vanalinna Riigikool
Nõo Reaalgümnaasium
Rocca al Mare Kool
Tallinna Reaalkool
Tallinna Õismäe Vene Lütseum
Viljandi Gümnaasium
 
Kuuste Kool
Tartu Aleksandr Puškini Kool
Tartu Erakool
Tartu Hansa Kool
Tartu Kivilinna Kool
Tartu Mart Reiniku Kool
 
Narva Lasteaed Pingviin
Tartu Lasteaed Helika
Tartu Lasteaed Klaabu

Ristiku Põhikool
Tartu Hiie Kool
Tartu Kroonuaia Kool
 
Tartu Rakenduslik Kolledž
 
Viljandi Muusikakool

Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal
Gustav Adolfi Gümnaasium
Kadrina Keskkool
Keila Kool
Lähte Ühisgümnaasium
Narva Kesklinna Gümnaasium
Põltsamaa Ühisgümnaasium
Pärnu Koidula Gümnaasium
Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasium
Saaremaa Ühisgümnaasium
Tallinna Inglise Kolledž
Tallinna Saksa Gümnaasium
Tartu Jaan Poska Gümnaasium
Tartu Tamme Gümnaasium
Viimsi Keskkool
 
Fr. Tuglase nim Ahja Kool
Heimtali Põhikool
Jäneda Kool
Mäetaguse Põhikool
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Tartu Descartes'i Kool
Tartu Katoliku Kool
Tartu Veeriku Kool
Valga Põhikool
Tartu Raatuse Kool
 
Tallinna Lasteaed Kannike
Tallinna Lasteaed Pallipõnn
Valga Lasteaed Buratino
Ülenurme Lasteaed
 
Käo Põhikool
Tartu Herbert Masingu Kool
Vastseliina Internaatkool
Viljandi Kaare Kool
 
Tartu Loodusmaja

Praktikakogukonna tänusündmus

Praktikakogukonna tänusündmus

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“