Info praktikaasutusele

Praktikamoodul on Tartu Ülikooli õpetajakoolituse õppekavades läbiv ning kohustuslik õppetöö osa ning omab väga suurt rolli tudengi kujunemisel õpetajaks või siis juba töötava õpetaja enesearengus. See, milline on tudengi esimene kogemus oma tulevases rollis võib osutuda väga määravaks tema valikutes ja otsustes. Siin on väga oluline koht just meie praktikaasutustel ja juhendajatel, kes pakuvad üliõpilastele võimalust ühendada teooria ja reaalsed õpetajatöö kogemused. Praktikant on asutusele ja juhendajale lisakohustus, kuid kindlasti on see ka hea võimalus tuua oma töötajateni uusimat teadmust ülikoolist, pakkuda neile professionaalse arengu võimalust ning luua side võimaliku tulevase töötajaga juba tema õpingute ajal. 

Rohkem infot praktikaainete kohta leiab SIIT

Praktikaainete ajakava ja õppejõudude kontaktid 23/24 õppeaastal

Õpetajakoolituse tudengid suunatakse praktikale Tartu Ülikooli lepingupartnerite juurde ehk asutustesse, kellega on sõlmitud koostööleping.

  • Koostöölepingu sõlminud praktikaasutusel on lepinguga määratud koordinaator, kes aitab leida igale üliõpilasele (koostöös praktikaaine õppejõududega ja TÜ praktikakoordinaatoriga) juhendaja/mentorõpetaja ning vastutab koostöölepingus ette nähtud asjaajamise ja infovahetamise eest
  • Ülikooli praktikakoordinaator saadab asutuse koordinaatorile teatistena täpsema info praktikale tuleva tudengi, juhendaja ning tasustatud tundide kohta
  • Praktikaasutuse koordinaator esitab kaks korda aastas, vastavalt sügis- ja kevadsemestri lõpus (jaanuaris ja juunis), oma asutuse praktikate toimumise aruande ülikooli praktikakoordinaatorile
  • Pärast aruande kooskõlastust korraldab koordinaator e-arve esitamise, mille alusel ülikool tasub praktikate juhendamise eest asutusele
  • Praktika tasud on fikseeritud koostöölepingu lisas

PRAKTIKAKOORDINAATORI MEELESPEA

Koostöölepingu täitmisega seotud üldiste küsimuste või probleemide korral võtab koordinaator ühendust ülikoolipoolse praktikate koordinaatoriga: Aili Saul; aili.saul@ut.ee, tel. 59126775.

Üliõpilase konkreetse praktikaainega seotud küsimuste ja probleemide korral võib ühendust võtta praktikaaine õppejõu või ülikoolipoolse juhendajaga, kelle kontaktid on ära toodud praktikaaine juhendis.

 

Image
Protsessijoonis

Selleks, et praktika oleks tulemuslik, on oluline koostöö ning praktika protsessis olevate osapoolte toetamine. Infopäevade, seminaride ja koolituste kaudu saab TÜ omalt poolt toetada meie üliõpilaste juhendajaid praktikaasutustes ning hoida praktika osapooli ühises inforuumis.

Infot praktika juhendajatele suunatud sündmustest jagame aktiivsetele juhendajatele meie praktikaainete õppejõudude kaudu ning praktikakogukonna sündmusi praktikaasutuste koordinaatorite listi.

2022/2023 õppeaastal:

Praktikajuhendajate kevadkoolid on eelkõige suunatud õpetajakoolituse praktika juhendajatele. Kahe päeva jooksul käsitleme juhendajate tagasisidest lähtuvalt olulisi teemasid ning samuti on kevadkool kohaks, kus võimalusel mõtleme kastist välja ning kajastame ka õpetajaharidusega laiemalt seonduvaid teemasid ning kogume tagasisidet meie juhendajatelt.

Täname ja tunnustame meie praktikajuhendajaid, koordinaatoreid ja häid koostööpartnereid ning kuulame hea praktika näiteid.

2023/2024 õppeaastal: 

Praktikakogukonna sügisseminari eesmärgiks on TÜ õpetajakoolituse üliõpilaste praktikajuhendajate toetamine seoses pedagoogilise praktika läbiviimisga ning arusaamade ja teadmiste ühtlustamine alusmoodulist lähtuvate teemade käsitlemisel praktikajuhendaja rollis. Sügisseminarile on oodatud eelkõige praktikajuhendajad.

  • PRAKTIKAJUHENDAJA BAASKOOLITUS (al. novembrist 2023).

Koolituse eesmärk on anda TÜ õpetajakoolituse üliõpilaste praktikajuhendajatele ülevaade õpetajakoolituse praktika süsteemi olemust ja baasteadmised praktika protsesist ning eelkõige anda juhendatjatele olulised teadmised ja oskused õpetajakoolituse üliõpilaste eduka praktika toetamiseks.

Hea koostööpartner!

Hea õppimine ja õpetamine saab toimuda vaid läbi vastastikuse koostöö ning tagasisidel on selles väga suur roll. Tagasiside erinevatel etappidel annab meile võimaluse muuta praktikakogemus väärtuslikumaks nii tudengile, praktikaasutusele kui ka Tartu Ülikoolile. Teie mõtted, hinnangud ja tagasiside on väga oluline ning seeläbi saate panustada veelgi enam meie tulevaste õpetajate ning tugispetsialistide järelkasvu.

Questions 0
1
2
3
4
5
Praktikainfo liikumine on olnud TÜ poolt selge ja õigeaegne
Tudengite praktikale tulek (suunamine TÜ poolt) on olnud selgitatud ja õigeaegne
Praktikaaruannete esitamine on olnud selgitatud ja sujuv
Arvete esitamisega seonduv info on olnud selgitatud ja sujuv
Praktikaprotsess on olnud arusaadav ja sujuv
Värvide nimetuste harjutusketas lapse ees laual.

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm 2023

Vabas õhus seisulaudade ääres seisvad inimesed

16. juunil toimus traditsiooniline õpetajakoolituse praktikakogukonna tänusündmus

Inimesed istumas seminaril

Võõrkeeleõpetajate ja klassiõpetajate grupi arutelu kokkuvõte TÜ praktikakogukonna kevadkoolis 2023