Info praktikaasutusele

Pedagoogiline praktika on kohustuslik õppetöö osa kõigi õpetajate koolituses ning moodustab vähemalt 24 ainepunkti õpetajakoolituse kutseõpingutes. Praktika eesmärk on omandatud teadmiste sidumine tulevase töökeskkonnaga ning kutseoskuste arendamine.

  • Üliõpilased valivad praktikaasutused Tartu Ülikooli lepingupartnerite hulgast
  • Koostöölepingu sõlminud praktikaasutusel on lepinguga määratud koordinaator, kes aitab leida igale üliõpilasele (koostöös praktikaaine õppejõududega) juhendaja/mentorõpetaja ning vastutab koostöölepingus ette nähtud asjaajamise ja infovahetamise eest
  • Ülikooli praktikakoordinaator saadab asutuse koordinaatorile teatistena täpsema info praktikale tuleva tudengi, juhendaja ning tasustatud tundide kohta
  • Praktikaasutuse koordinaator esitab kaks korda aastas, vastavalt sügis- ja kevadsemestri lõpus (jaanuaris ja juunis), oma asutuse praktikate toimumise aruande ülikooli praktikate koordinaatorile
  • Pärast aruande kooskõlastust korraldab koordinaator e-arve esitamise, mille alusel ülikool tasub praktikate juhendamise eest asutusele
  • Praktika tasud on fikseeritud koostöölepingu lisas
  • Täpsema praktikaaine juhendi koos üliõpilase praktikaülesannete ning juhendaja ülesannete täpsema kirjeldusega saab praktikaasutuse poolne juhendaja enne praktika algust ülikooli praktikaaine õppejõult või tudengilt
  • Üliõpilane võtab juhendajaga ühendust ning teeb täpsemad kokkulepped praktikaks

Praktikaasutuseks olemine ning üliõpilaste praktikate juhendamine on hea võimalus tuua oma töötajateni uusimat teadmust ülikoolist, pakkuda neile professionaalse arengu võimalust ning  luua side võimaliku tulevase töötajaga juba tema õpingute ajal.

Koostöölepingu täitmisega seotud üldiste küsimuste või probleemide korral võtab koordinaator ühendust ülikoolipoolse praktikate koordinaatoriga: Aili Saul; aili.saul@ut.ee, tel. 59126775

Üliõpilase konkreetse praktikaainega seotud küsimuste ja probleemide korral võib ühendust võtta praktikaaine õppejõu või ülikoolipoolse juhendajaga, kelle kontaktid on ära toodud praktikaaine juhendis.

PRAKTIKAKOORDINAATORI MEELESPEA

PRAKTIKA AJAKAVA JA ÕPPEJÕUDUDE KONTAKTID

Hea koostööpartner!

Hea õppimine ja õpetamine saab toimuda vaid läbi vastastikuse koostöö ning tagasisidel on selles väga suur roll. Tagasiside erinevatel etappidel annab meile võimaluse muuta praktikakogemus väärtuslikumaks nii tudengile, praktikaasutusele kui ka Tartu Ülikoolile. Teie mõtted, hinnangud ja tagasiside on väga oluline ning seeläbi saate panustada veelgi enam meie tulevaste õpetajate ning tugispetsialistide järelkasvu.

#koostöö #teadus
punased toolid ja puidust trepp auditooriumis

Pedagogicumi talvine suurseminar 9.-10. jaanuar 2023 Käärikul

#koostöö
Kollased puulehed sinise taeva taustal

Kohtumine Tallinna Ülikooliga õpetajakoolituse praktika teemal

#koostöö
Valged ja mustad toolid loengusaalis

24. oktoobril 2022 toimus Tartu Ülikooli õpetajakoolituse praktikakogukonna sügisseminar