Autor:
Lenne Lotta Põdra

16. juunil toimus traditsiooniline õpetajakoolituse praktikakogukonna tänusündmus

Selle õppeaasta tänusündmusel kogunesid õpetajakoolituse praktikate juhendajad, asutuste koordinaatorid ning TÜ praktikaainete õppejõud Rotalia Korporatsiooni majja, et võtta kokku tegus õppeaasta, kuulata hea praktika näiteid ning jagada kätte tunnuskirjad meie silmapaistvatele ja pikaajalistele praktikakogukonna liikmetele. 

Avakõnes tänas Aune Valk praktikajuhendajaid panustamast õpetajate ja tugispetsialistide järelkasvu ning viitas õpetajakoolituse õppekavade üliõpilaste arvu kasvule juba tuleval aasta, mis suurendab lähiajal ka vajadust praktikajuhendajate järele. 

Esimese hea praktika näitena viis Tartu Forseliuse Kooli õppejuht Kristi Mumm kuulajad nende kooli teekonnale ennastjuhtiva õppijani õpetajate koostöös. Vägagi haarava ja innustava ettekande jooksul tutvustas ta oma meeskonna tegevusi, välja töötatud õppematerjale ning oskuslikku õppijate kui ka lastevanemate kaasamist kogu sellel läbitud kui ka jätkuval teekonnal.

Teise hea praktika näitena avas Ilmatsalu Lepatriinu Lasteaia õppealajuhataja Liina Järvsoo südamliku ning rohke pildimaterjaliga illustreeritud ettekandega nende lasteaia uksed, tuues välja asutuse eripära nii looduskeskkonna kui ka koostööaltide ja loova personali näol.

Samuti saadi tänusündmusel ülevaade tudengite kogemusest praktikal - nende ootustest, reaalsusest tööprotsessis ning ka ettepanekutest, mis aitaks veelgi enam üliõpilastel praktikal olles sisse elada ning tulemuslikult oma praktikat sooritada. Ettekande praktikakogemusest koolieelses lasteasutuses tegid  Triinu Sepp ja Jasmin Mihklimäe

Ettekannete vahele pakkus silmailu rahvatantsurühm Pistandi (juhendaja Tiina Tuhkur) ning kauni häälekõlaga täitis Rotalia maja aula Heleri Arumets, tänades kõiki oma teekäijaid õpetajaid. 

Tänusündmusel anti välja kokku 17 tunnuskirja kuues erinevas kategoorias ning pärast piduliku osa lõppu oli kõigil osalejatel võimalus omavahel suhelda, jagada veel hea praktika näiteid ning seda juba näksilauas ning elava muusika saatel, mida pakkusid Ingrid & Mari-Liis.

 

Tunnuskirjad 2022/2023 õppeaastal said järgnevates kategooriates:

Silmapaistev praktikajuhendaja

 • Liina Raudvassar, Tamme Gümnaasium
 • Rita Šumljanski Tapa lasteaed Vikerkaar
 • Signe Raudik, Tartu lasteaia Rõõmumaa logopeed
 • Mirjam Köster, Tartu lasteaed Poku
 • Maarja Tamjärv, Tartu Forseliuse Kool

Silmapaistev praktikapartner

 • Tartu Erakool ja koordinaator Kersti Kaplinski
 • Tartu Lasteaed Poku
 • Logopeediakliinik
 • Tartu Tamme Gümnaasium

Pikaajaline praktikajuhendaja

 • Aleksandra Sooniste, Tartu Katoliku hariduskeskus
 • Piret Kipper-Saar, Tartu Pääsupesa lasteaed logopeed
 • Viive Saar, Tartu Kivilinna Kool

Pikaajaline praktikapartner

 • Narva lasteaed Käoke
 • VOCO ja koordinaator Aita Kahha

 Pikaajaline TÜ praktikaaine õppejõud/praktikajuhendaja

 • Nelly Randve, Tartu Ülikooli Narva Kolledž
 • Esta Sikkal, Tartu Ülikool

Silmapaistev TÜ praktikaaine õppejõud/praktikajuhendaja

 •  Diana Eller, Tartu Ülikool