Autor:
Karin Allik

Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbrisse kutsutakse esitama kaastöid

Austatud haridus- ja kasvatusvaldkonna doktorant, teadur, õppejõud!

Kutsume Teid esitama kaastööd Eesti Haridusteaduste Ajakirja vabanumbrisse, mis ilmub 2023. aasta novembris. Vabanumbri toimetajad on Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse kaasprofessor Regina Soobard ja eripedagoogika professor Evelyn Kiive ning Tallinna Ülikooli eripedagoogika lektor Ene Varik-Maasik.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga eestikeelne teadusajakiri (ETISe klassifikatsioon 1.2). Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös ning publitseeritakse Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena vaba juurdepääsuga kirjastamiskeskkonnas Open Journal Systems (OJS). Eesti Haridusteaduste Ajakiri on indekseeritud andmebaasides EBSCO Academic Search Complete ja Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Autoritelt oodatakse kõrgetasemelisi teadusartikleid haridusteadustest ja piirnevatest valdkondadest. Ajakirjale esitatud kaastöö ei tohi olla varem avaldatud ega mujale samal ajal avaldamiseks esitatud. Ühe kaastöö kogumaht on 40 000–60 000 tähemärki koos tühikutega, lisaks pikem ingliskeelne kokkuvõte (6000–9000 tähemärki koos tühikutega). Käsikirjad tuleb vormistada korrektses eesti keeles ja Ameerika Psühholoogide Assotsiatsiooni publitseerimisjuhiste järgi (Publication Manual of the American Psychological Association, APA 6th edition). Käsikirju hindab anonüümselt vähemalt kaks retsensenti, üldjuhul on üks neist Eestist ja teine välismaalt.

Eesti Haridusteaduste Ajakirja 7. köite 1. numbri koostamise ajakava on järgmine.

  1. Autorid saadavad teemad ja eestikeelsed resümeed (pikkus kuni 200 sõna) hiljemalt 26.09.2022 toimetaja Regina Soobardile aadressil regina.soobard@ut.ee Resümee sisaldab teemakohase teaduskirjanduse põhiseisukohad, uuringu eesmärgi, uurimismeetodid ja (oodatavad) tulemused.
  2. Toimetajad teatavad autoritele, milliseid käsikirju nad ootavad vabanumbrisse, 10.10.2022.
  3. Autorid esitavad toimetajatele korrektselt vormistatud käsikirja koos ingliskeelse kokkuvõttega 16.01.2023.
  4. Toimetajad teatavad autoritele retsenseerimise tulemused 06.03.2023.
  5. Autorid arvestavad retsensentide märkusi ja tagastavad täiendatud artikli 03.04.2023.
  6. Vajadusel käsikirjade teine retsenseerimine, toimetajad teatavad autoritele teise retsenseerimise tulemused 02.05.2023.
  7. Autorid arvestavad teise retsenseerimise märkusi ja tagastavad artikli lõpliku versiooni  22.05.2023.
  8. Artiklite keeletoimetamine mai–juuni ja august 2023.
  9. Ajakirja küljendamine Tartu Ülikooli Kirjastuses september–oktoober 2023.
  10. Ajakirja ilmumine 01.11.2023.

Ajakirja järgmise numbri temaatika on rahvusvahelised võrdlusuuringud. See erinumber ilmub 2024. aasta mais.

Infot ajakirja ja selle kaastööle esitatavate nõuete kohta saab kodulehelt http://eha.ut.ee/. Küsimustega ajakirja kohta võib pöörduda vastutava toimetaja Krista Uibu poole aadressil krista.uibu@ut.ee

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar Kubijal 27.-28. märtsil 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X: riiklik õppekava