Author:
Tiina Tuhkur

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm jätkub

Vabatahtlike programm koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooliga jätkub 2022/2023 õppeaasta lõpuni.

 

2022. aastal osales programmis 158 haridusasutust ning 219 Tartu Ülikooli üliõpilast, kes panustasid vabatahtlikutena kokku u 7732 tundi jõudes 78 erinevasse abi vajavasse haridusasutusse. Programmi tagasiside on olnud positiivne nii üliõpilaste kui ka haridusasutuste esindajate poolt – asutused rõõmustavad abijõu üle ning vabatahtlikud on motiveeritud panustama kriisi lahendamisse.

 

Loe programmist lähemalt

#koostöö #ühiskonnale
Koostöö Tartu Ülikooli haridusvaldkonna doktorikooliga_haridusteaduste instituut

Osale haridusvaldkonna doktoriõppe koostöövõimaluste seminaril

#ühiskonnale
Õpetaja klassi ees tahvlile kirjutamas.

Kutsume üliõpilasi vabatahtlike abiõpetajate programmi infotunnile

#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Helin Semilarski kaitseb doktoritööd „An assessment of biology learning and an evaluation of biology self-perceptions by upper secondary school students related to biological literacy“