Autor:
Karin Allik

Õpetajahariduse arendusrühmad

Arendusrühm Arendusrühma juht
T 1.1 üldpädevused Margus Pedaste
T 1.2 digipädevused Mario Mäeots
T 1.3 hariduslikud erivajadused Evelyn Kiive
T 1.4 mitmekuluurilisus Anna Golubeva
T 1.5 alus- ja algharidus Krista Uibu
T 1.6 loodus- ja reaalained Miia Rannikmäe
T 1.7 humanitaar-sotsiaalained Olga Schihalejev
T 1.8 kehaline kasvatus ja kunstid Henri Tilga
T 1.9 õpetaja professionaalne areng Äli Leijen
T 1.10 haridusasutuse juhtimine ja arendamine Pihel Hunt

 

Image
#teadus
Eesti Haridusteaduste Ajakiri

Eesti Haridusteaduste Ajakirja erinumbrisse kutsutakse esitama kaastöid

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.