Autor:
Karin Allik

Õpetajahariduse arendusrühmad

Arendusrühm Arendusrühma juht
T 1.1 üldpädevused Margus Pedaste
T 1.2 digipädevused Mario Mäeots
T 1.3 hariduslikud erivajadused Evelyn Kiive
T 1.4 mitmekuluurilisus Anna Golubeva
T 1.5 alus- ja algharidus Krista Uibu
T 1.6 loodus- ja reaalained Miia Rannikmäe
T 1.7 humanitaar-sotsiaalained Olga Schihalejev
T 1.8 kehaline kasvatus ja kunstid Henri Tilga
T 1.9 õpetaja professionaalne areng Äli Leijen
T 1.10 haridusasutuse juhtimine ja arendamine Pihel Hunt

 

Image
EL sotsiaalfond
Publik

Tule kuula doktorantide põnevaid välkloenguid ja vali oma lemmik!

Kolme minuti loengute konkursi ingliskeelne esikolm

Kolme minuti loengute konkurss ootab osalema südikaid doktorante