Autor:
Karin Allik

Õpetajahariduse arendusrühmad

Arendusrühm Arendusrühma juht
T 1.1 üldpädevused Margus Pedaste
T 1.2 digipädevused Mario Mäeots
T 1.3 hariduslikud erivajadused Evelyn Kiive
T 1.4 mitmekuluurilisus Anna Golubeva
T 1.5 alus- ja algharidus Krista Uibu
T 1.6 loodus- ja reaalained Miia Rannikmäe
T 1.7 humanitaar-sotsiaalained Olga Schihalejev
T 1.8 kehaline kasvatus ja kunstid Henri Tilga
T 1.9 õpetaja professionaalne areng Äli Leijen
T 1.10 haridusasutuse juhtimine ja arendamine Pihel Hunt

 

Image
EL sotsiaalfond
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X: riiklik õppekava