Skip to main content
Foto:
Karin Allik

Õpetajahariduse arendusrühmad

Arendusrühm Arendusrühma juht
T 1.1 üldpädevused Margus Pedaste
T 1.2 digipädevused Mario Mäeots
T 1.3 hariduslikud erivajadused Evelyn Kiive
T 1.4 mitmekuluurilisus Anna Golubeva
T 1.5 alus- ja algharidus Krista Uibu
T 1.6 loodus- ja reaalained Miia Rannikmäe
T 1.7 humanitaar-sotsiaalained Olga Schihalejev
T 1.8 kehaline kasvatus ja kunstid Henri Tilga
T 1.9 õpetaja professionaalne areng Äli Leijen
T 1.10 haridusasutuse juhtimine ja arendamine Pihel Hunt

 

Image
#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Helin Semilarski kaitseb doktoritööd „An assessment of biology learning and an evaluation of biology self-perceptions by upper secondary school students related to biological literacy“

Jaga
01.08.2022
#teadus
Margus Pedaste

Professor Margus Pedaste jõudis maailma enimviidatud teadlaste hulka

Jaga
01.08.2022
#teadus

Laste ja noortega filosofeerimine kriitilise mõtlemisoskuse arendajana

Laste ja noortega filosofeerimine kriitilise mõtlemisoskuse arendajana - teadusrakk Tartu Ülikoolis.
Jaga
29.07.2022