Skip to main content

Tartu Ülikooli õpetajakoolituse uute praktikalepingute sõlmimine

Alates 2018. aasta lõpust korraldatakse ja tasustatakse üliõpilaste praktikate juhendamist Tartu Ülikooli õpetajakoolituses koostöölepingute alusel. Leping sätestab TÜ ja praktikaasutuse koostöö põhieesmärgid ning juhendajate tasustamise põhimõtted. Koostöölepingud, mis olid välja töötatud koostöös koolijuhtide ning ülikooli õppejõududega, on aastal 2021 uuesti üle vaadatud ning täiendatud vastavalt praktikakogukonnalt saadud tagasisidele.

Möödunud aastal alustasime uute, viie-aastase kehtivusega (2022–2026), lepingute sõlmimisega. Tagasiside praktikabaasidelt on olnud positiivne ning enamik eelnevatest lepingupartneritest soovib koostöölepingutega ka uuel perioodil jätkata. Aastatega on meil kujunenud suur hulk pikaajalise kogemusega häid koostööpartnereid ning vajaduspõhiselt liidame koostöövõrgustikku ka uusi asutusi.

Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilastel on võimalus üle Eesti valida ligi 250 erineva praktikaasutuse vahel ning koostööpartnerite lai valik võimaldab õpetajakoolituse praktikat sooritada igas Eesti maakonnas. Tartu Ülikool hindab kõrgelt oma koostööpartnereid ning täname teid meie tudengite juhendamise eest ning panustamast õpetajate järelkasvu!

#koostöö
Meeskond

Lõppenud projektid

Jaga
31.03.2022
#koostöö
Üliõpilased tunnis

Eduko

Jaga
08.12.2021
#koostöö
Üliõpilased kotttoolidel

Pedagogicumi koostööpartnerid

Jaga
23.11.2021