Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm jätkub

Vabatahtlike programm koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooliga toimub 2022. aasta lõpuni.

2021. aastal osales programmis 214 haridusasutust ning 281 Tartu Ülikooli üliõpilast, kes panustasid vabatahtlikutena kokku 3828 tundi jõudes 104 erinevasse abi vajavasse haridusasutusse. Programmi tagasiside on olnud positiivne nii üliõpilaste kui ka haridusasutuste esindajate poolt – asutused rõõmustavad abijõu üle ning vabatahtlikud on motiveeritud panustama kriisi lahendamisse.

Loe programmist lähemalt

Foto on dekoratiivne

Mare Kitsnik: eestikeelsele õppele üleminekut toetav õppevara – kuidas tagada kvaliteet?

Foto on dekoratiivne

Narva kolledžis tutvustati maakonna õpetajatele keeleõppevõimalusi

Värvide nimetuste harjutusketas lapse ees laual.

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm