Skip to main content

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm jätkub

Vabatahtlike programm koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooliga toimub 2022. aasta lõpuni.

2021. aastal osales programmis 214 haridusasutust ning 281 Tartu Ülikooli üliõpilast, kes panustasid vabatahtlikutena kokku 3828 tundi jõudes 104 erinevasse abi vajavasse haridusasutusse. Programmi tagasiside on olnud positiivne nii üliõpilaste kui ka haridusasutuste esindajate poolt – asutused rõõmustavad abijõu üle ning vabatahtlikud on motiveeritud panustama kriisi lahendamisse.

Loe programmist lähemalt

#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Helin Semilarski kaitseb doktoritööd „An assessment of biology learning and an evaluation of biology self-perceptions by upper secondary school students related to biological literacy“

Jaga
01.08.2022
#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Karmen Kalk kaitseb doktoritööd „Using blogs to promote and predict reflection during teaching practice and induction year“

Jaga
18.05.2022
#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Wilson Ofotsu Otchie kaitseb doktoritööd „Social media in education: contextualizing teaching with social media in high school“

Jaga
14.04.2022