Autor:
/Unsplash

Mis mõjutab motivatsiooni õppida matemaatikat?

Matemaatika õppimise motivatsiooni mõjutavad inimesed meie ümber, ülesannete arusaadavus, suutlikkus neid päris eluga siduda ja ka lahendamisega kaasnev emotsioon. Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi matemaatika didaktika nooremlektor Maarja Sõrmus rääkis matemaatika õppimise motivatsioonist ja kuut riiki hõlmavast uurimisprojektist Kuku raadio saates „Kuue samba taga“.

„Me tuleme kooli juba eelarvamustega ja see võib olla üheks põhjuseks, miks arvatakse, et matemaatika on raske,“ sõnas Maarja Sõrmus saates. Tema sõnul mõjutab laste motivatsiooni vanemate, sõprade ja teiste lähedaste inimeste suhtumine õppeainesse – see tekitab lapses kas positiivse või negatiivse emotsiooni juba enne kooliminekut. Samuti on suur mõju klassijuhatajal, kes on õpilase ja kooli esimene ühenduslüli.

Uuringute kohaselt on õpilaste huvi matemaatika vastu kooli minnes võrdlemisi suur, aga hakkab siis ajapikku kahanema. Klassijuhataja, kellel peavad olema teadmised kõikidest algklasside õppeainetest, ei pruugi alati õpetada nii, nagu seda teevad hiljem aineõpetajad. Maarja Sõrmuse sõnul on üleminek aineõpetaja juurde see punkt, kus motivatsioon langeb, sest aineõpetaja tunneb oma valdkonda süvitsi ja oskab paremini märgata puudujääke. Seepärast keskendutaksegi rahvusvahelises uurimisprojektis „Matemaatika motivatsiooni koosloome alushariduses: pikiuuring kuues Euroopa riigis“ (MATHMot), milles osalevad ka Tartu Ülikooli teadlased, just 3.–5. klassi õpilaste uurimisele. 

„Kõik algab sellest, kas ma saan aru, mida minu käest saada tahetakse, ja kas ma oskan ülesannet lahendada,“ kirjeldas Sõrmus matemaatikaülesannete mõistetavuse olulisust. Õpilasel on vaja positiivset emotsiooni, mis annaks talle indu pingutada. Maarja Sõrmuse sõnul tekib ind suurema tõenäosusega, kui õpetaja seletab ära, miks on vaja ülesandeid lahendada, ning õpilane oskab uue teadmise enda jaoks lahti mõtestada.

Projekt MATHMot kestab neli aastat ning hõlmab Eesti, Norra, Rootsi, Soome, Serbia ja Portugali 3.–5. klasside õpilasi. Igast riigist osaleb 40–50 kooli, iga klassi õpilasi on kokku 1000. Projekti käigus hinnatakse matemaatiliste testide ja motivatsiooniküsimustike abil õpilaste motivatsiooni matemaatikat õppida.

Kuula täispikka arutelu Kuku raadio saatest „Kuue samba taga. Mis mõjutab laste motivatsiooni õppida matemaatikat ja milliseid kooliastmeid haarab kuue riigi uuring?“.
 

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X

Raamatukogu riiul

Pedagogicumi teemaseminar IX