Autor:
Tiina Tuhkur

Kohtumine Tallinna Ülikooliga õpetajakoolituse praktika teemal

1. novembril 2022 kohtus Pedagogicumi meeskond Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudiga ning koos arutati õpetajakoolituse praktika teemadel. Tartus käis külas instituudi juhataja Tiia Õun ning õppejuht Mari-Liis Lind ning kohtumise eesmärgiks oli läbi arutada, kuidas õpetajakoolituse praktika on meie ülikoolides korraldataud ning kus on need kohad, milles saaksime koostööd teha ning praktika protsessi ühtlustada. Kuna asutused, kus üliõpilased nii Tallinna Ülikoolist kui Tartu Ülikoolist praktikal käivad, on sageli samad, siis on oluline, et õpetajate koolitajatena järgiksime ühtselt joont ning väldiksime praktikabaasides segadust.
Selleks võiks praktikale suunamine ja selle protsess olla ülikoolides sarnane. Kohtumise käigus leppisime kokku, et ühtlustame tasustamise määrasid, püüame leida rahastusvõimalusi ühise praktika aruandluse platvormi loomiseks ning jagasime omavahel hea praktika näiteid. Tiia ja Mari-Liis selgitasid Tallinna Ülikooli õppekavades läbivat e-portfoolio süsteemi (mida meil hetkel vaid Kutseõpetaja õppekaval kasutatakse), selle seotust kutsestandardi ning kutsekaitsmise protsessiga. Samuti arutasime millised on meie ülikoolides tegevõpetajate erisused praktika sooritamisel ning kuidas praktikapartnerite kogukonda hoitakse.
Omavaheliste kogemuste jagamine oli igati väärtuslik ning loodame, et lisaks Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programmile leiame veel tihedamaid koostöökohti tulevikuks.

Värvide nimetuste harjutusketas lapse ees laual.

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm 2023

Vabas õhus seisulaudade ääres seisvad inimesed

16. juunil toimus traditsiooniline õpetajakoolituse praktikakogukonna tänusündmus

Inimesed istumas seminaril

Võõrkeeleõpetajate ja klassiõpetajate grupi arutelu kokkuvõte TÜ praktikakogukonna kevadkoolis 2023