Foto:
Tiina Tuhkur

Kohtumine Tallinna Ülikooliga õpetajakoolituse praktika teemal

1. novembril 2022 kohtus Pedagogicumi meeskond Tallinna Ülikooli haridusteaduste instituudiga ning koos arutati õpetajakoolituse praktika teemadel. Tartus käis külas instituudi juhataja Tiia Õun ning õppejuht Mari-Liis Lind ning kohtumise eesmärgiks oli läbi arutada, kuidas õpetajakoolituse praktika on meie ülikoolides korraldataud ning kus on need kohad, milles saaksime koostööd teha ning praktika protsessi ühtlustada. Kuna asutused, kus üliõpilased nii Tallinna Ülikoolist kui Tartu Ülikoolist praktikal käivad, on sageli samad, siis on oluline, et õpetajate koolitajatena järgiksime ühtselt joont ning väldiksime praktikabaasides segadust.
Selleks võiks praktikale suunamine ja selle protsess olla ülikoolides sarnane. Kohtumise käigus leppisime kokku, et ühtlustame tasustamise määrasid, püüame leida rahastusvõimalusi ühise praktika aruandluse platvormi loomiseks ning jagasime omavahel hea praktika näiteid. Tiia ja Mari-Liis selgitasid Tallinna Ülikooli õppekavades läbivat e-portfoolio süsteemi (mida meil hetkel vaid Kutseõpetaja õppekaval kasutatakse), selle seotust kutsestandardi ning kutsekaitsmise protsessiga. Samuti arutasime millised on meie ülikoolides tegevõpetajate erisused praktika sooritamisel ning kuidas praktikapartnerite kogukonda hoitakse.
Omavaheliste kogemuste jagamine oli igati väärtuslik ning loodame, et lisaks Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programmile leiame veel tihedamaid koostöökohti tulevikuks.

#koostöö #teadus
punased toolid ja puidust trepp auditooriumis

Pedagogicumi talvine suurseminar 9.-10. jaanuar 2023 Käärikul

#koostöö
Valged ja mustad toolid loengusaalis

24. oktoobril 2022 toimus Tartu Ülikooli õpetajakoolituse praktikakogukonna sügisseminar

#koostöö
Nutitoolid auditooriumis

TÜ õpetajakoolituse praktikakogukonna sügisseminar