Autor:
Kerstin Vestel

TÜ õpetajakoolituse praktikakogukonna kevadkool 2024

29. aprillil toimus ülikooli raamatukogu konverentsikeskuses õpetajakoolituse praktikakogukonna kevadkool, kus said erinevates teematubades uusi mõtteid ning teadmisi ligi 120 meie üliõpilaste praktikajuhendajat. Võimalik oli valida kaheksa erineva teematoa vahel ning nii said kõik osalejad just endale meelepärase ja vajaliku koolituspäeva kokku panna. 

Koolituspäeva avas TÜ Pedagogicumi uus juhataja Regina Soobard, kes tutvustas meie juhendajatele ka õpetajakoolituse kutseõpingute muudatusprotsessi. Aili Saul andis lühikese ülevaate praktikale antud tagasisidest, pärast seda said sõna Gerli Brifk ja Ülle Vene, kes tutvustasid osalejatele elu Maarjamaa Hariduskolleegiumis. Gerli tegi põhjaliku ettekande Maarjamaa Hariduskolleegiumi eesmärkidest ja ülesehitusest ning seejärel tutvustas Ülle AART treeningut, mis koosneb kolmest moodulist: sotsiaalsete oskuste treening, viha ohjamise treening ja kõlbelise arutlemise treening. Antud kontekstis on programm kasutusel küll kinnises lasteasutuses, kuid on kindlasti väärtuslik tööriist juba ka lasteaias ning tavakoolides. Peale esimest ühist ettekannet jagunesid osalejad erinevatesse teematubadesse, kus sai valitud teemaga ennast kurssi viia ning aktiivselt kaasa mõelda ja arutleda. Suur tänu teematubade juhtidele panustamast! 

  • Triin Kivirähk-Koor, TÜ eripedagoogika nooremlektor (Eriklassis õpetamise ja eripedagoogilise nõustamise praktika töörühm) 
  • Vieno Rjabova, Soinaste lasteaed Laululind Eerika filiaali õppealajuhataja ja rühmaõpetaja Mirdi-Mirjam Olt (Rahupesade rakendamine Laululinnu lasteaia näitel) 
  • Mari Karm, TÜ kõrgkoolipedagoogika kaasprofessor (Loovrefleksiooni mudelid)  
  • Anu Tammeleht, TÜ eetika teadur, teaduseetika metoodik-koolitaja (Õpetajate väärtused ja eetiline tundlikkus) 
  • Kristiina Bernhardt, Tallinna Ülikooli eesti keele kui teise keele didaktika nooremlektor, doktorant (Muukeelne laps klassis/rühmas)  
  • Pille Häidkind, TÜ eripedagoogika lektor  ja Triin Kivirähk-Koor, TÜ eripedagoogika nooremlektor (Koostöine õpetamine) 
  • Maie Kitsing, Haridus- ja Teadusministeerium, nõunik, välishindamisosakond  (PISA 2022: Väljakutsed õpetajatele ja koolijuhtidele) 
  • Katrin Velbaum, Tartu Ülikooli eetikakeskuse projektijuht  (Uus õpetaja eetikakoodeks: arutelu ja juhtumid) 

Praktikakogukonna kevadkool on kujunenud üheks traditsiooniliseks sündmuseks meie kogukonnas, kuid oleme endiselt õige formaadi otsinul. Toimunud sündmus ning positiivne tagasiside on aga andnud kindlust, et just sellise ülesehitusega, kus meie üsnagi mitmekesine kogukond saab just oma vajadustest lähtuvalt endale koolituspäeva kujundada, tundub olevat õige suund.  

Kui sul on mõtteid või ettepanekuid, mis teemad võiksid olla kaetud järgmise aasta kevadkoolis, siis palun edasta need SELLE lingi kaudu. Seminari lõpetuseks sai osalejatega ühiselt koostatud sõnapilv teemadest, mida juhendamise protsessis enim vajatakse ning väga loodan, et meil õnnestub neid järgmiste sündmuste raames juhendajateni tuua

Image
sõnapilv
Praktikakogukonna tänusündmus

Toimus praktikakogukonna tänusündmus

Doktorantuur

Registreeru karjäärikonverentsile „Doktorikraadiga uutesse kõrgustesse!“