Tartu Ülikooli haridusteadlased alustavad tööd Eesti teaduste akadeemia hariduskomisjonis

Eesti teaduste akadeemia juhatuse otsusega moodustati 15 eksperdist koosnev hariduskomisjon, mis hakkab tegelema erinevate haridusvaldkonna küsimustega. Akadeemia juurde loodud komisjoni roll on algatada arutelusid, anda hinnanguid ja soovitusi Eesti hariduspoliitika küsimustes. 

Tartu Ülikoolist kuuluvad hariduskomisjoni:

  • Birute Klaas-Lang, eesti keele (võõrkeelena) professor, Tartu ülikooli eesti- ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti kõrghariduse hindamise nõukogu liige
  • Äli Leijen, õpetajahariduse professor, Tartu ülikooli haridusteaduse instituudi juhataja
  • Margus Pedaste, haridustehnoloogia professor, Tartu ülikooli haridusteaduse instituudi asejuhataja, Pedagogicumi juhataja
  • Miia Rannikmäe, loodusteadusliku hariduse professor, Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja
  • Krista Uibu, algõpetuse professor, Tartu ülikooli haridusteaduste instituut, Eesti haridusteaduste ajakirja vastutav toimetaja

Hariduskomisjoni kohta saab pikemalt lugeda Eesti teaduste akadeemia kodulehelt.  

#ühiskonnale
Must märkmik ja kaks pastakat laual

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm jätkub

#koostöö #ühiskonnale
Koostöö Tartu Ülikooli haridusvaldkonna doktorikooliga_haridusteaduste instituut

Osale haridusvaldkonna doktoriõppe koostöövõimaluste seminaril

#ühiskonnale
Õpetaja klassi ees tahvlile kirjutamas.

Kutsume üliõpilasi vabatahtlike abiõpetajate programmi infotunnile