Skip to main content

Tartu Ülikooli haridusteadlased alustavad tööd Eesti teaduste akadeemia hariduskomisjonis

Eesti teaduste akadeemia juhatuse otsusega moodustati 15 eksperdist koosnev hariduskomisjon, mis hakkab tegelema erinevate haridusvaldkonna küsimustega. Akadeemia juurde loodud komisjoni roll on algatada arutelusid, anda hinnanguid ja soovitusi Eesti hariduspoliitika küsimustes. 

Tartu Ülikoolist kuuluvad hariduskomisjoni:

  • Birute Klaas-Lang, eesti keele (võõrkeelena) professor, Tartu ülikooli eesti- ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti kõrghariduse hindamise nõukogu liige
  • Äli Leijen, õpetajahariduse professor, Tartu ülikooli haridusteaduse instituudi juhataja
  • Margus Pedaste, haridustehnoloogia professor, Tartu ülikooli haridusteaduse instituudi asejuhataja, Pedagogicumi juhataja
  • Miia Rannikmäe, loodusteadusliku hariduse professor, Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja
  • Krista Uibu, algõpetuse professor, Tartu ülikooli haridusteaduste instituut, Eesti haridusteaduste ajakirja vastutav toimetaja

Hariduskomisjoni kohta saab pikemalt lugeda Eesti teaduste akadeemia kodulehelt.  

#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Helin Semilarski kaitseb doktoritööd „An assessment of biology learning and an evaluation of biology self-perceptions by upper secondary school students related to biological literacy“

Jaga
01.08.2022
#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Karmen Kalk kaitseb doktoritööd „Using blogs to promote and predict reflection during teaching practice and induction year“

Jaga
18.05.2022
#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Wilson Ofotsu Otchie kaitseb doktoritööd „Social media in education: contextualizing teaching with social media in high school“

Jaga
14.04.2022