Tartu Ülikooli haridusteadlased alustavad tööd Eesti teaduste akadeemia hariduskomisjonis

Eesti teaduste akadeemia juhatuse otsusega moodustati 15 eksperdist koosnev hariduskomisjon, mis hakkab tegelema erinevate haridusvaldkonna küsimustega. Akadeemia juurde loodud komisjoni roll on algatada arutelusid, anda hinnanguid ja soovitusi Eesti hariduspoliitika küsimustes. 

Tartu Ülikoolist kuuluvad hariduskomisjoni:

  • Birute Klaas-Lang, eesti keele (võõrkeelena) professor, Tartu ülikooli eesti- ja üldkeeleteaduse instituut, Eesti kõrghariduse hindamise nõukogu liige
  • Äli Leijen, õpetajahariduse professor, Tartu ülikooli haridusteaduse instituudi juhataja
  • Margus Pedaste, haridustehnoloogia professor, Tartu ülikooli haridusteaduse instituudi asejuhataja, Pedagogicumi juhataja
  • Miia Rannikmäe, loodusteadusliku hariduse professor, Tartu ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse juhataja
  • Krista Uibu, algõpetuse professor, Tartu ülikooli haridusteaduste instituut, Eesti haridusteaduste ajakirja vastutav toimetaja

Hariduskomisjoni kohta saab pikemalt lugeda Eesti teaduste akadeemia kodulehelt.  

Foto on dekoratiivne

Mare Kitsnik: eestikeelsele õppele üleminekut toetav õppevara – kuidas tagada kvaliteet?

Foto on dekoratiivne

Narva kolledžis tutvustati maakonna õpetajatele keeleõppevõimalusi

Värvide nimetuste harjutusketas lapse ees laual.

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm