Haridusteaduste konverents „Kirjaoskuste kirevus”

2021. aasta haridusteaduste konverentsi korraldavad koostöös Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut, ökoloogia ja maateaduste instituudi loodusteadusliku hariduse keskus ning Eesti Teadusagentuur. Konverentsist saab osa Tartu Ülikooli veebitelevisiooni UTTV vahendusel. Ettekannetes kõneldakse lugemisoskusest ja teksti mõistmisest ning matemaatilisest, loodusteaduslikust, digitaalsest, kehalisest ja ettevõtluskirjaoskusest. Konverentsil avaldatakse 2021. aasta haridusteaduslike tööde riikliku konkursi preemiasaajad.

10:00 Tervitussõnad
– Mart Laidmets, haridus- ja teadusministeeriumi kantsler
– Äli Leijen, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi juhataja
– Miia Rannikmäe, Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse keskuse juhtaja
10:30 „Eesti õpilane — mõistmisega lugeja“ Helin Puksand, Tartu Ülikooli eesti ja üldkeeleteaduse instituut
10:50 Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi parimate esitlemine
11:00 „Matemaatilisest kirjaoskusest PISA tähenduses” Tiit Lepmann, Tartu Ülikooli loodus- ja täppisteaduste valdkond
11:20 Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi parimate esitlemine
11:30 „Loodusteaduslikult kirjaoskaja õpilane – kes ta on ja mis teda iseloomustab?” Regina Soobard, ökoloogia ja maateaduste instituut
11:50 Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi parimate esitlemine
12:00 „Kas ettevõtlus on kirjaoskus?” Tõnis Mets, Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkond
12:20 Lõunapaus
13:00 „Kehaline kirjaoskus” Maret Pihu, Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituut
13:20 Haridusteaduslike tööde riikliku konkursi parimate esitlemine
13:35 „Miks on hea olla digitaalselt kirjaoskaja?” Mario Mäeots, Tartu Ülikooli haridusteaduste instituut
13:55 Ekspertide kogu arutlusring – juhib Rain Mikser
14:45 Päeva kokkuvõte – Rain Mikser

Eesti Teadusagentuur korraldab juba mitmendat aastat koostöös Eesti Akadeemilise Pedagoogika Seltsi, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga varem kasvatusteaduste, nüüd haridusteaduste konverentsi, mis toob kokku õpetajad, koolijuhid, üliõpilased, kasvatusteadlased ja haridusametnikud üle Eesti – arutlema hariduse ja koolielu päevakajalistel teemadel. Vaheldumisi Tallinnas ja Tartus toimuva konverentsi eesmärk on populariseerida ja tunnustada haridusteadlaste tööd ning aidata selle teadusvaldkonna saavutustel saada laiemat kõlapinda Eesti hariduses ja ühiskonnas.

Haridusteaduste konverents on ühtlasi haridusteaduslike tööde riikliku konkursi tulemuste väljakuulutamise ja parimate tööde autorite premeerimise koht, mis annab ülevaate haridusteaduste valdkonna uuematest silmapaistvatest teadustöödest ja uurimistulemustest.

Tänavuse konverentsi peateema kirjaoskus traditsioonilises tähenduses on oskus lugeda ja kirjutada. Inglise keele kaudu (literacy) on see sõna hariduselus omandanud ka laiema tähenduse: nüüdisaja maailmas mingis valdkonnas toimetulekuks hädavajalikud põhioskused. Seega võib rääkida nii loodusteaduslikust ja matemaatilisest kirjaoskusest kui vastavatest pädevustest. Arutleda võib selle üle, missugune teadmiste ja oskuste tase on elus hakkama saamiseks ehk „kirjaoskaja olemiseks“ minimaalselt vajalik. 2021 novembris ilmub ka kirjaoskuste teemale pühendatud Eesti Haridusteaduste Ajakirja number, mille toimetajad on Miia Rannikmäe, Krista Uibu ja Rain Mikser.

Lisainfo konverentsi sisust:
Krista Uibu, Tartu Ülikooli algõpetuse professor, krista.uibu@ut.ee
Miia Rannikmäe, Tartu Ülikooli loodusteadusliku hariduse professor, miia.rannikmae@ut.ee

Lisainfo haridusteaduslike tööde konkursi kohta
Katrin Saart, Eesti Teadusagentuur, katrin.saart@etag.ee