Author:
Andero Kalju

Kutsume üliõpilasi vabatahtlike abiõpetajate programmi infotunnile

 

Hea õpetajakoolituse üliõpilane!


Ootame Sind neljapäeval, 6. oktoobril 2022 kell 17 Jakobi 5 toitlustusalal vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programmi infotunnile.

Programm sai alguse 2021. aasta kevadel, mil COVID-19 levik oli tinginud selle, et aeg-ajalt on osa koole, klasse või ka lasteaia rühmi sunnitud rakendama distants- või põimõpet, mis suurendab veelgi õpetajate tavapärast koormust. Kuigi suur osa õppijaid tuleb muutunud oludes kenasti toime, on ka neid, kes vajaksid enam tuge ning siin saaksid ülikoolide õpetajakoolituse üliõpilased koole ja lasteaedu aidata. Lisaks pandeemiast tingitud mõjude leevendamisele on programm mõeldud ka Ukraina sõjapõgenike toetamiseks meie haridussüsteemis. Programmist saab lähemalt lugeda meie kodulehelt.

Sündmusele on oodatud on kõik senised vabatahtlikud ja ka üliõpilased, kes on programmis osalemisest huvitatud, kuid soovivad selle kohta veel infot saada.
Programmist aktiivselt osavõtnutel on võimalus kogemusi jagada ning küsimustele vastavad ka programmi ülikoolipoolsed eestvedajad. 

#ühiskonnale
Must märkmik ja kaks pastakat laual

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm jätkub

#koostöö #ühiskonnale
Koostöö Tartu Ülikooli haridusvaldkonna doktorikooliga_haridusteaduste instituut

Osale haridusvaldkonna doktoriõppe koostöövõimaluste seminaril

#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Helin Semilarski kaitseb doktoritööd „An assessment of biology learning and an evaluation of biology self-perceptions by upper secondary school students related to biological literacy“