Narva linna eesti ja vene lokaalsed tekstid

Liikmed ülikoolist:

Olga Burdakova, Jelena Nõmm, Elena Deryabina, Liudmila Nikolaeva

Uuritavad probleemid:

Projekt esindab linnade kohalike tekstide uurimise antropoloogilist suunda ning peegeldab interdistsiplinaarset ja inimkeskset lähenemist. Linnaga seotud lokaalne tekst on nende elanike jaoks aktuaalsete verbaalsete ja visuaalsete stereotüüpide, püsisüžeede ja motiivide kogum; linna füüsilise ja vaimse ruumi omaksvõtmise tulemusena elanike lokaalse identiteedi väljakujunemise ja toetamise vahend, lisaks on see asula mõistmise võti nende jaoks, kes ei kuulu linna sootsiumisse. Projektis uuritakse erinevate sotsiaalsete ja etniliste rühmade lokaalseid alltekste, rekonstrueeritakse Narva linna vene- ja eestikeelsete kohalike tekstide tuuma ja perifeeriat, tõstetakse nende püsikomponente esile, jälgitakse nende dünaamikat ja arengut, täpsustatakse lokaalsete tekstide struktuuri ja nende edasiandmise mehhanisme. Lokaalse teksti katkendlikkus määrab selle esitamise optimaalse vormi, milleks on „Narva lokaalse teksti entsüklopeedia“.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Elena Derybina. Топоним «Нарва» в современной российской прозе (на материале Национального корпуса русского языка). ESTO-RUSSICA, 8 (Tartu, 27.11.2020; korraldaja: Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž).
 • Olga Burdakova, Jelena Nõmm. О формировании сюжетов военной истории 1944 г. в локальном тексте г. Нарвы. XIV CONGRESS OF ANTHROPOLOGISTS AND ETHNOLOGISTS OF RUSSIA (Tomsk, 06.–09.07.2021; korraldaja: Venemaa Teaduste Akadeemia etnoloogia ja antropoloogia instituut).
 • Jelena Nõmm. Образ Нарвы в городском путеводителе советского времени. ESTO-RUSSICA, 9 (Narva, 08.11.2021; korraldaja: Tartu Ülikooli Narva Kolledž).

Publikatsioonid:

 • Burdakova, Olga; Nõmm, Jelena (2021). О формировании сюжетов военной истории 1944 г. в локальном тексте г. Нарвы. [Development of 1944 War History Plots in the Local Text of the City of Narva].
  • Nordic and Baltic Studies Review, 6, pp. 198–228.
  • XIV Конгресс антропологов и этнологов
   России: сборник материалов. Томск, 6–9 июля 2021 г. Томск: Издательство Томского государственного университета, lk 206–207.
 • Burdakova, Olga; Nõmm, Jelena (2020). К вопросу о методологии исследования этнических стереотипов (на примере изучения образа эстонца в представлении русскоязычной молодежи Эстонии) [Approaches to Research Methodology of Ethnic Stereotypes (with the Example of the Image of the Estonian in the View of Russian-speaking Students of Estonia)]. Przegląd Wschodnioeuropejski, XI/2, pp. 15−30.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar Kubijal 27.-28. märtsil 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X: riiklik õppekava