Matemaatika ärevus

Liikmed ülikoolist:

Karin Täht, Kristel Mikkor
üliõpilane Getriin Aaviste

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Dmitri Rozgonjuk, Kaja Mädamürk, 

Uuritavad probleemid:

Matemaatikaärevuse esinemine erinevas vanuses õppijate puhul ja selle vähendamise võimaluste väljaselgitamine ja testimine.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

Getriin Aaviste. Matemaatika riigieksami tulemuste seosed õppijate enesekohaste hoiakutega. 48. matemaatikaõpetajate päevad (12.11.2022)

Publikatsioonid:

  • Dmitri Rozgonjuk, Kenn Konstabel, Kayla Barker, Miia Rannikmäe & Karin Täht (2023). Epistemic beliefs in science, socio-economic status, and mathematics and science test results in lower secondary education: a multilevel perspective. Educational Psychology, 43:1, 22-37.
  • Getriin Aaviste, Karin Täht (2022). Matemaatika riigieksami tulemuste seosed õppijate enesekohaste hoiakutega. Koolimatemaatika XLVIII. (4−9). Tartu Ülikooli Kirjastus.
  • Rozgonjuk, D., Kraav, T., Mikkor, K., Orav-Puurand, K., & Täht, K. (2020). Mathematics anxiety among STEM and social sciences students: the roles of mathematics self-efficacy, and deep and surface approach to learning. International Journal of STEM Education, 7(1), 1-11.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar Kubijal 27.-28. märtsil 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X: riiklik õppekava