Liikumisõpetuse teadusrakk

Liikmed ülikoolist:

Andre Koka, Maret Pihu, Henri Tilga, Pille-Riin Meerits, Hanna Kalajas-Tilga

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Sigrit Tilk, Karin Vassil

Koostööpartnerid:

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit

Uuritavad probleemid:

Liikumisõpetuse ainekava arendamisega seonduvad uurimisküsimused; Liikumisõpetuse ainedidaktilised uurimisküsimused; Liikumisõpetuse ja koolivälise vaba-aja liikumise motivatsioonilalased uurimisküsimused.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Meerits, P.-R., Raudsepp, L., Tilga, H., Hein, V., Koka, A. (2021). Development of the theory- and web-based parental autonomy-supportive intervention to increase out-of-school physical activity among secondary school students. 26th Annual ECSS Virtual Congress, September 8-10. European College of Sport Science, 221−222.
 • Tilga H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Raudsepp, L. & Koka, A. (2021). The role of autonomy support from peers, parents and physical education teachers on adolescents’ physical activity and health-related quality of life: A one-year test of the trans-contextual model. 26th Annual ECSS Virtual Congress, September 8-10. European College of Sport Science, 180−180.
 • Meerits, P.-R., Raudsepp, L., Tilga, H., Koka, A. (2021). Theory-based interventions combining physical education teachers' and parents' autonomy-supportive training to increase out-of-school physical activity among secondary school students – a randomized controlled trial protocol. 14th Conference of Baltic Society of Sport Sciences, Riga, Latvia, April 29-30. Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija.

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

Maret Pihu; Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava valdkonna "Kehaline kasvatus" liikumisõpetuse ainekava töörühm; juht.

Publikatsioonid:

 • Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Koka, A., Tilga, H., Raudsepp, L., & Hagger, M. S. (in press). Trans-Contextual Model Predicting Change in Out-of-School Physical Activity: A One-Year Longitudinal Study. European Physical Education Review.
 • Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Raudsepp, L., & Koka, A. (in press). Effects of a brief one-day autonomy-supportive intervention on improving basic psychological needs, motivation, and behaviours of physical activity among middle-school students: A multidimensional approach. International Journal of Sport Psychology.
 • Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Koka, A., Tilga, H., Raudsepp, L. & Hagger, M. S. (2022). Application of the Trans-Contextual Model to Predict Change in Leisure Time Physical Activity. Psychology & Health. 37(1), 62-86. doi: 10.1080/08870446.2020.1869741
 • Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Raudsepp, L. & Koka, A. (2021). One-year Follow-up Data on the Face-to-face Autonomy-Supportive Intervention Program for Physical Education Teachers. International Journal of Sport Psychology. 52(6), 569-572. doi:10.7352/IJSP.2021.52.569
 • Koka, A., Tilga, H., Hein, V., Kalajas-Tilga H., & Raudsepp, L. (2021). A Multidimensional Approach to Perceived Teachers' Autonomy Support and its Relationship with Intrinsic Motivation of Students in Physical Education. International Journal of Sport Psychology. 52(3), 266-286. doi:10.7352/IJSP.2021.52.266
 • Hein, V., Koka, A., Tilga, H., Kalajas-Tilga, H. & Raudsepp, L. (2021). The Roles of Grit and Motivation in Predicting Children’s Leisure-time Physical Activity: One-year Effects. Perceptual and Motor Skills, 128(6), 2688−2709. DOI: 10.1177/00315125211040448
 • Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V. & Koka, A. (2021). Web-based and face-to-face autonomy-supportive intervention for physical education teachers and students’ experiences. Journal of Sports Science and Medicine, 20, 672−683. DOI: 10.52082/jssm.2021.672
 • Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Raudsepp, L., & Koka, A. (2021). Perceived Autonomy Support from Peers, Parents, and Physical Education Teachers as Predictors of Physical Activity and Health-Related Quality of Life among Adolescents—A One-Year Longitudinal Study. Education Sciences, 11 (9), 457. DOI: 10.3390/educsci11090457
 • Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Raudsepp, L., & Koka, A. (2021). Effects of a Web-Based Autonomy-Supportive Intervention on Physical Education Teacher Outcomes. Education Sciences, 11(7), 316. https://doi.org/10.3390/educsci11070316
 • Pihu, M., Tilga, H., Kull, M. Kehaline kirjaoskus – uus hariduslik eesmärk. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 9 (2), 2021, 244–269.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis