Liikumisõpetuse teadusrakk

Liikmed ülikoolist:

Andre Koka, Maret Pihu, Henri Tilga, Pille-Riin Meerits, Hanna Kalajas-Tilga
üliõpilased Hasso Paap, Linda Marii Aljasmäe, Šerelin Bovt, Steven Kabanen, Indrek Rooväli, Hanna Kristin Kivistik, Triinu Lilienthal

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Sigrit Tilk, Karin Vassil

Koostööpartnerid:

Eesti Kehalise Kasvatuse Liit

Uuritavad probleemid:

Liikumisõpetuse ainekava arendamisega seonduvad uurimisküsimused; Liikumisõpetuse ainedidaktilised uurimisküsimused; Liikumisõpetuse ja koolivälise vaba-aja liikumise motivatsioonilalased uurimisküsimused.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Koka, A., Tilga, H. Motiveeriv õpetamine. Pedagogicumi teemaseminar VI (06.03.2023).
 • Eesti Kehalise Kasvatuse Liidu aastakonverents „Laste liikumist toetav õpetamine“ (11.-12.11.2022)
  • Koka, A. Kehalise kasvatuse õpetajatele suunatud sekkumisprogrammide tõhususest õpilaste liikumismotivatsiooni tõstmisel.
  • Meerits, P.-R. Kuidas lapsevanemad saaksid lastes tekitada sisemist motivatsiooni vabal ajal liikuda?
 • Koka, A. Õpetajatele suunatud sekkumisprogrammide tõhusus õpilaste liikumismotivatsiooni tõstmisel. Teadus, Sport ja Meditsiin XI (08.-10.09.2022, Tartu).
 • Koka, A., Kalajas-Tilga, H., Tilga, H., Hein, V. & Raudsepp, L. Self-Determination Theory Predicting Change In Students’ Motivation In Physical Education: A One-Year Longitudinal Study. 15th Conference of Baltic Society of Sport Sciences. Lithuanian Sports University, 32 (28.-29.04.2022, Leedu).
 • Meerits, P.-R., Raudsepp, L., Tilga, H., Hein, V., Koka, A. Development of the theory- and web-based parental autonomy-supportive intervention to increase out-of-school physical activity among secondary school students. 26th Annual ECSS Virtual Congress. European College of Sport Science, 221−222 (08.-10.09.2021).
 • Tilga H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Raudsepp, L. & Koka, A. The role of autonomy support from peers, parents and physical education teachers on adolescents’ physical activity and health-related quality of life: A one-year test of the trans-contextual model. 26th Annual ECSS Virtual Congress. European College of Sport Science, 180−180 (08.-10.09.2021).
 • Meerits, P.-R., Raudsepp, L., Tilga, H., Koka, A. Theory-based interventions combining physical education teachers' and parents' autonomy-supportive training to increase out-of-school physical activity among secondary school students – a randomized controlled trial protocol. 14th Conference of Baltic Society of Sport Sciences. Latvijas Sporta Pedagogijas Akademija (29.-30.04.2021, Riia/Läti).

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

Põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava valdkonna "Kehaline kasvatus" liikumisõpetuse ainekava töörühm. Maret Pihu (töörühma juht)

Publikatsioonid:

 • Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Raudsepp, L., & Koka, A. (in press). Effects of a brief one-day autonomy-supportive intervention on improving basic psychological needs, motivation, and behaviours of physical activity among middle-school students: A multidimensional approach. International Journal of Sport Psychology.
   
 • Ortega, F.B., Leskošek, B., Blagus, R., ...Wedderkopp, N., Jurak, G. (2023). European fitness landscape for children and adolescents: updated reference values, fitness maps and country rankings based on nearly 8 million test results from 34 countries gathered by the FitBack network. British Journal of Sports Medicine, 57(5), pp. 299–310. DOI: 10.1136/bjsports-2022-106176
   
 • Galan-Lopez, P., Gísladóttir, T., Pihu, M., ...Ries, F., Domínguez, R. (2022). Health-Related Physical Fitness in Adolescents from Spain, Estonia and Iceland: A Cross-Sectional, Quantitative Study. Sports, 10(12), 188. DOI:
  10.3390/sports10120188
 • Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Koka, A., Tilga, H., Raudsepp, L. & Hagger, M. S. (2022). Application of the Trans-Contextual Model to Predict Change in Leisure Time Physical Activity. Psychology & Health. 37(1), 62-86. doi: 10.1080/08870446.2020.1869741
 • Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Koka, A., Tilga, H., Raudsepp, L., & Hagger, M. S. (2022). Trans-Contextual Model Predicting Change in Out-of-School Physical Activity: A One-Year Longitudinal Study. European Physical Education Review 28(2), 463–481. DOI: 10.1177/1356336X211053807
 • Meerits, P.-R., Tilga, H., Koka, A. (2022). Fostering Need-Supportive Behaviors in Physical Education Teachers and Parents: A Cluster Randomized Controlled Trial Study Protocol of a Web-Based Intervention on Secondary School Students’ Physical Activity. Methods and Protocols, 5(5), 83. DOI:
  10.3390/mps5050083
 • Viksi, A., Tilga, H. (2022). Perceived Physical Education Teachers’ Controlling Behaviour and Students’ Physical Activity during Leisure Time—The Dark Side of the Trans-Contextual Model of Motivation. Behavioral Sciences, 12(9), 342. DOI: 10.3390/bs12090342
   
 • Hein, V., Koka, A., Tilga, H., Kalajas-Tilga, H. & Raudsepp, L. (2021). The Roles of Grit and Motivation in Predicting Children’s Leisure-time Physical Activity: One-year Effects. Perceptual and Motor Skills, 128(6), 2688−2709. DOI: 10.1177/00315125211040448
 • Koka, A., Tilga, H., Hein, V., Kalajas-Tilga H., & Raudsepp, L. (2021). A Multidimensional Approach to Perceived Teachers' Autonomy Support and its Relationship with Intrinsic Motivation of Students in Physical Education. International Journal of Sport Psychology. 52(3), 266-286. doi:10.7352/IJSP.2021.52.266
 • Pihu, M., Tilga, H., Kull, M. (2021). Kehaline kirjaoskus – uus hariduslik eesmärk. Eesti Haridusteaduste Ajakiri, nr 9 (2), 244–269.
 • Rutkauskaite, R., Gisladottir, T., Pihu, M., ...Rudzinska, I., Fjørtoft, I. (2021). Schoolyard affordances for physical activity: A pilot study in 6 nordic–baltic countries. Sustainability (Switzerland), 13(21), 11640. DOI: 10.3390/su132111640
 • Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V. & Koka, A. (2021). Web-based and face-to-face autonomy-supportive intervention for physical education teachers and students’ experiences. Journal of Sports Science and Medicine, 20, 672−683. DOI: 10.52082/jssm.2021.672
 • Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Raudsepp, L., & Koka, A. (2021). Effects of a Web-Based Autonomy-Supportive Intervention on Physical Education Teacher Outcomes. Education Sciences, 11(7), 316.DOI: 10.3390/educsci11070316
 • Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Raudsepp, L. & Koka, A. (2021). One-year Follow-up Data on the Face-to-face Autonomy-Supportive Intervention Program for Physical Education Teachers. International Journal of Sport Psychology. 52(6), 569-572. DOI: 10.7352/IJSP.2021.52.569
 • Tilga, H., Kalajas-Tilga, H., Hein, V., Raudsepp, L., & Koka, A. (2021). Perceived Autonomy Support from Peers, Parents, and Physical Education Teachers as Predictors of Physical Activity and Health-Related Quality of Life among Adolescents—A One-Year Longitudinal Study. Education Sciences, 11 (9), 457. DOI: 10.3390/educsci11090457

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar Kubijal 27.-28. märtsil 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X: riiklik õppekava