Laste ja perede heaolu-uuringute rühm

Liikmed ülikoolist:

Dagmar Kutsar, Oliver Nahkur, Kadri Soo, Mai Beilmann, Judit Strömpl, Simone Eelmaa, Kristi Paron, Sirli Peterson, Tuuli-Brit Vaga, Katre Luhamaa
üliõpilased Kristi Paron, Simone Eelmaa, Sirli Peterson, Tuuli-Brit Vaga, Andra Reinomägi

Koostööpartnerid:

Lastekaitseliit, Oma Pere, Õiguskantsleri Kantselei Laste Õiguste osakond, Clanbeat OÜ

Uuritavad probleemid:

Laste subjektiivne heaolu, agentsus, heaolu kodus ja koolis, suhted sõpradega, COVID-19 pandeemia mõjud laste subjektiivsele heaolule, lähi- ja kaugõppe sobivus laste vaates, lapse subjektiivne ja institutsionaalne haavatavus (nt laste eraldamine perest kohtulahendite analüüsi põhjal, osalustegevusuuring asenduskodus laste elulootöö metoodika väljatöötamiseks ja katsetamiseks jm). Tegevust toetab ETAG PRG700.

 

 • D. Kutsar. Vaimne tervis ja heaolu õpikeskkonnas. Eesti Inimarengu Aruande 2023 tutvustus Tartumaa koolijuhtidele (04.05.2023)
 • K. Soo. Kool kui heaolu loov/kahandav keskkond Eesti laste vaates. VII üle-Eestiline sotsiaalpedagoogide teaduskonverents „Sotsiaalpedagoogilt sotsiaalpedagoogile - mõtted ja teod“ (02.05.2023)
 • D. Kutsar. Heaolu luuakse suhtekeskkondades. Eesti Inimarengu Aruande 2023 tutvustus Eesti Sotsioloogide Liidus (14.04.2023)
 • D. Kutsar. Lapse mõistmine ühiskonnas ja mängu evolutsiooniline tähendus. Folkloristide talvekonverents Kuremaal „Mängimine ja mängulisus folklooris” (02-03.03.2023)
 • D. Kutsar. Psühhosotsiaalsed ehk suhtekeskkonnad ja vaimne heaolu. Eesti Inimarengu Aruande 2023 esitlus pressikonverentsil (21.02.2023)

 

 • D. Kutsar. Lapsepõlve käsitlus kaasajal. Alushariduse teabepäevad Tartus ja Tallinnas „Õpetaja - lapse päeva disainer” (28.-29.11.2022)
 • Koostööpartneritega ekspertseminar Tallinnas (17.10.2022)
  • D. Kutsar. Milleks meile andmeid lastest ja lastelt?
  • O. Nahkur. Laste heaolu andmed ja indikaatorid rahvusvahelises vaates
 • O. Nahkur, D. Kutsar. What happened to European children’s subjective relational social cohesion during Covid-19 pandemic? 16th Conference "Social Monitoring and Reporting in Europe" (10-12.10.2022)
 • The Annual European Congress of the International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN): Child Protection for the Most Vulnerable Children and Families (13-16.06.2022, Tallinn)
  • K. Luhamaa & M. Beilmann. State intervention to child maltreatment within the family: parents’ risks and child vulnerabilities in 2018 Estonian child protection removal judgments.
  • O. Nahkur. Child Version of Societal Index of Interpersonal Destructiveness: measuring globally the level of destructiveness in children’s interpersonal relationships in regular and cross nationally comparable way.
  • J. Strömpl; I. Sindi; M. Lust. Developing trauma-informed care in Estonian substitute care. Experiences of care-givers.
 • D. Kutsar. Õpilaste toimevõimekusest, sotsiaalsest võrdlemisest ja lootusrikkusest. Koolipsühholoogide ühingu 30-aasta juubelikonverents (09.06.2022, Viimsi)
 • 8th Conference of the International Society for Child Indicators: Children's Rights and Opportunities in an Unequal World: Research, Policy and Intervention (25.-27.05.2022, Gramado/Brasiilia)
  • Beilmann, Mai; Soo, Kadri; Kutsar, Dagmar. Shared concern is half the concern: Satisfaction with classmates and life as a student among the Estonian and Finnish children who have experienced bullying at school.
  • D. Kutsar. Vulnerability is created from above: children of separately living parents speak about visiting order practices.
  • O. Nahkur. Mission impossible? Attempting to construct global, cross-country comparable, regular and child driven International
   Child Vulnerability Index.
  • O. Nahkur, D. Kutsar. Family Type Differences in Children’s Satisfaction with People They Live With and Perceptions About Their (Step)parents Parenting Practices.
  • K. Soo, D. Kutsar. Contact or distance learning, this is the question! Political decisions challenging children’s well-being during the COVID-19 pandemic: Children’s perspectives in Estonia.
  • J. Strömpl. The rights and well-being of children in Estonian substitute care.
 • K. Luhamaa, J. Strömpl, D.Kutsar. Milline tulevik ootab Eesti peresid? Arenguseire Keskuse veebinar (22.04.2022)

 

 • SSEL Cluster Conference on Social Responsibility in Challenging Times. Panel: Child and childhood vulnerability. Who cares? (07-08.10.2021)
  • D. Kutsar. Intro to the panel: Child and childhood vulnerability in the context of pronatalist ageing societies
  • O. Nahkur. How vulnerable are children in Estonia: a comparative perspective
  • K. Soo. Emotional wellbeing of children: do children’s rights matter?
  • J. Strömpl. The most vulnerable: Children in Estonian substitute care 
 • XVI International EuSARF Conference 2021. The Perspective of the Child (01.-03.09.2021, Zürich/Šveits)
  • Sindi, I. & Strömpl, J. The child’s perspective: Reconceptualization of family by children living in SOS CV Estonia
  • Strömpl, J. Missing parents, victims, young heroes, and admirable helpers: Children’s stories on their experience in judicial proceedings
  • Strömpl, J.; Sindi, I.; Alliksaar-Tamm, A. Introducing life story work in Estonian substitute care: experience from a participatory action research.
 • J. Strömpl. Juvenile Justice Reform in Estonia - Small Steps towards a Child-Friendly Justice System. 33rd Baltic Criminological Seminar (21.-22.06. 2021, Tallinn)
 • D. Kutsar. Laste vaesusel on palju nägusid. Riigikogu sotsiaalkomisjoni avalik istung (01.06.2021)
 • D. Kutsar. Children's subjective well-being and what can we learn from children's perspectives. 2nd European Convention of Family friendly municipalities “Moving Towards Family Friendly Europe“ (24.-25.03.2021)

 

 • D. Kutsar. Turvalisus hariduses lapse vaates (Teematuba 2: Hariduse roll tervisekäitumise ja ohutusalaste hoiakute kujundamisel). Lõuna-Eesti Heaolufoorum (11.11.2020)
 • D. Kutsar. D. Kutsari uurimisrühma paneel koos praktikutega: Uus normaalsus COVIDiga ja laste heaolu: kuidas edasi?. Lõuna-Eesti Heaolufoorum (02.11.2020)
 • J. Strömpl, K. Luhamaa. Children’s and professionals interpretations on the right of the child to participation in child welfare decision-making: experience from Estonian child welfare removal. 10th European Conference for Social Work Research (22.-24.04.2020, Bucharest/Rumeenia)
 • D.Kutsar. Heaoluloov kool PISA-2018 ja Haridus 2035 visioonidokumendi kontekstis. Tallinna koolijuhtide ja meeskondade nõupidamine (05.02.2020)
 • Haridusstrateegia 2035. Dagmar Kutsar, heaolu ja sidususe ekspertrühma liige
 • TAI Ennetuse Teadusnõukogu. Dagmar Kutsar ja Judit Strömpl, ekspertrühma liikmed (alates 2021)
 • Beilmann, Mai; Opermann, Signe; Kalmus, Veronika; Vissenberg, Joyce; Pedaste, Margus (2023). The Role of School-Home Communication in Supporting the Development of Children’s and Adolescents’ Digital Skills, and the Changes Brought by Covid-19. Journal of Media Literacy Education, 15 (1), 1−13. DOI: 10.23860/JMLE-2023-15-1-1.
 • Kutsar, Dagmar (2023). Psühhosotsiaalsed ehk suhtekeskkonnad ja vaimne heaolu. Sissejuhatus. Sisask, Merike (peatoim.) (Toim.). Eesti inimarengu aruanne 2023. Vaimne tervis ja heaolu.. (165−172). Tallinn: SA Eesti Koostöökogu.
 • Linno, Merle; Strömpl, Judit (2023). Child Protection Systems in Estonia and Latvia, Ch 22. The Oxford Handbook of Child Protection Systems, ed by J.D. Berrick, N. Gilbert & M. Skivenes (444-464). Oxford: OUP. DOI; org/10.1093/oxfordhb/9780197503546.013.15.
 • Märtsin, M., Nahkur, O., Abuladze, L (2023). Peresuhted ning pereliikmete hinnang oma vaimsele tervisele ja heaolule. Sisask, M.; Konstabel, K.; Kutsar, D.; Sooväli-Sepping, H.; Tiidenberg, K.; Pärna, K. (Toim.). Eesti inimarengu aruanne 2023. (173−185). Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.
 • Paabort, Heidi; Flynn, Paul; Beilmann, Mai; Petrescu, Claudia (2023). Policy Responses to Real World Challenges Associated with NEET Youth: A Scoping Review. Frontiers in Sustainable Cities, 5, DOI: 10.3389/frsc.2023.1154464.
 • Paron, Kristi; Kutsar, Dagmar (2023). Creation of child-patient’s autonomy in a child-parent-doctor relationship: Medical doctors’ perspectives. Childhood, 0(0), 1−16. DOI: 10.1177/09075682231169615.
 • Valk, Aune; Soo, Kadri; Beilmann, Mai (2023). Vaimne tervis ja heaolu koolikeskkonnas. Merike Sisask (Toim.). Eesti inimarengu aruanne 2023. (197−209). Tallinn: SA Eesti Koostöö Kogu.

 

 • Ainsaar, M.; Nahkur, O. (2022). Eesti laste ja lapsevanemate heaolu muutus - Euroopa Sotsiaaluuringu andmete analüüs. Tartu: Tartu Ülikool, Ühiskonnateaduste Instituut.
 • Allaste, Airi-Alina; Beilmann, Mai; Pirk, Reelika (2022). Non-formal and Informal Learning as Citizenship Education: the Views of Young People and Youth Policymakers. Journal of Applied Youth Studies, 5 (1), 19−35. DOI: 10.1007/s43151-021-00059-z.
 • Beilmann, Mai; Otstavel, Sirje; Kõiv, Kerli; Paabort, Heidi (2022). NEET-staatuses noored teenuste ja programmide võrgusilmas: kuidas paremini toetada mitteõppivaid ja -töötavaid noori? Sotsiaaltöö, 4, 81−93.
 • Beilmann, Mai; Soo, Kadri; Kutsar, Dagmar (2022). Jagatud mure on pool muret: Rahulolu kaasõpilaste ja koolieluga koolikiusamist kogenud õpilaste seas. Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 10 (1), 61−89. DOI: 10.12697/eha.2022.10.1.04.
 • Kutsar, Dagmar; Beilmann, Mai; Luhamaa, Katre; Nahkur, Oliver; Soo, Kadri; Strömpl, Judit; Rebane, Marit (2022). Laste heaolu tulevik . Arenguseirekeskus, 31.01.2022.
 • Nahkur, Oliver; Kutsar, Dagmar (2022). Family Type Differences in Children’s Satisfaction with People They Live with and Perceptions about Their (Step)parents’ Parenting Practices. Social Sciences, 11(5) (223). DOI: 10.3390/socsci11050223.
 • Nahkur, Oliver; Kutsar, Dagmar (2022). The change in children's subjective relational social cohesion with family and friends during the COVID-19 pandemic: A multinational analysis. Frontiers in Sociology, 7, 1−21. DOI: 10.3389/fsoc.2022.974543.
 • Sindi, Ingrid; Strömpl, Judit; Lust, Merle (2022). Traumateadlik asendushooldus. Kirjanduse, koolitusprogrammide ning laste kasuvanemate, hooldajate ja töötajate kogemuste uuringu aruanne. Tervise Arengu Instituut.
 • Soo, Kadri; Kutsar, Dagmar (2022). Negative and positive experiences form the backbone of my understanding of myself and other people: School life recollections of young adults. International journal of Emotional Education, 14 (1), 53−68. DOI: 10.56300/VVVI7606.
 • Strömpl, J. (2022). Traumateadlik elulootöö asendushooldusel kasvavate laste identiteedi toetamiseks: osalusuuringu esimese kahe etapi tulemused ja kolmanda etapi plaanid. Sotsiaaltöö, 3, 60-69.
 • Vaga, Tuuli-Brit; Kutsar, Dagmar (2022). Client Agency in Child Protection Work in Estonia: Clients’ Perspectives. Child Indicators Research. DOI: 10.1007/s12187-022-09942-4.

 

 • Beilmann, Mai; Kutsar, Dagmar; Soo, Kadri; Nahkur, Oliver (2021). Laste heaolu eriolukorra ajal: praktikute ja uurijate vaade. Sotsiaaltöö, 2021 (1).
 • Beilmann, Mai; Soo, Kadri (2021). Õpilaste subjektiivne heaolu distantsõppe tingimustes. Voolaid, Hille (Toim.). Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2020/2021. õppeaastal (115−118). Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.
 • Burns, Kenneth; Helland, Hege Stein; Križ, Katrin; Sánchez-Cabezudo, Sagrario Segado; Skivenes, Marit; Strömpl, Judit (2021). Corporal punishment and reporting to child protection authorities: An empirical study of population attitudes in five European countries. Children and Youth Services Review, 120, 105749. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105749.
 • Kutsar, Dagmar; Kurvet-Käosaar, Leena (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Families: Young People’s Experiences in Estonia. Frontiers in Sociology, 6 (732984), 1−12. DOI: 10.3389/fsoc.2021.732984.
 • Kutsar, Dagmar; Nahkur, Oliver (2021). Subjective well-being of children in the context of family change in Estonia, Poland and Romania.Castrén, A.-M., Cesnuityte, V., Crespi, I., Gauthier, J.-A., Gouveia, R., Martin, C., Moreno Mínguez, A., Suwada, K. (Ed.). The Palgrave Handbook of Family Sociology in Europe (399−414). Palgrave Macmillan. DOI: 10.1007/978-3-030-73306-3_20.
 • Markina, Anna; Strömpl, Judit; Tamm, Gerly; Ilves, Kerli; Luhamaa, Katre; Ginter, Jaan; Tubelt, Ene; Puur, Saara Maria; Roos, Liana; Espenberg, Siim (2021). Noorte õigusrikkujate uuring. RAKE.
 • Luhamaa, Katre; Strömpl, Judit (2021). Overcoming the Soviet legacy? Adoption from care in Estonia. Adoption from Care. International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention, ed. by T. Pösö, M. Skivenes, J. Thoburn (33−48). Policy Press. DOI: 10.51952/9781447351054.ch003.
 • Nahkur, Oliver (2021). Paarisuhete kvaliteet: rahulolu ja subjektiivsed hinnangud. Martin Klesment (Toim.). Sündimust mõjutavad tegurid: kirjanduspõhine analüüs Pere Sihtkapital.
 • Nahkur, Oliver; Casas, Ferran (2021). Fit and Cross-Country Comparability of Children's Worlds Psychological Well-Being Scale Using 12-Year-Olds Samples. Child Indicators Research, 14 (6), 2211−2247. DOI: 10.1007/s12187-021-09833-0.
 • Stoecklin, Daniel; Gervais, Christine; Kutsar, Dagmar; Heite, Catrin (2021). Lockdown and Children’s Well-Being: Experiences of Children in Switzerland, Canada and Estonia. Childhood Vulnerability Journal. DOI: 10.1007/s41255-021-00015-2.
 • Toivonen, Virve; Muhonen, Jatta; Kalliomaa-Puha, Laura; Luhamaa, Katre; Strömpl, Judit (2021). Child Participation in Estonian and Finnish Child Welfare Removals – Professionals’ Perceptions and Practices. The International Journal of Children’s Rights, 29: 701-730. DOI: 10.1163/15718182-29030009.
 • Truusa, Tiia-Triin, Kasearu, Kairi, Strömpl, Judit (2021). Military spouses in contemporary Estonia: meaning making in the stories of the wives and partners of active servicemen. Journal of Baltic Studies, 52 (3), 307−325. DOI: 10.1080/01629778.2021.1915830.

 

 • Kutsar, Dagmar (2020). On Major Conceptual Shifts within Research on Child Well-Being in Estonia. Diskurs Kindheits- und Jugendforschung / Discourse Journal of Childhood and Adolescence Research, 15 (2-2020), 174−184. DOI: 10.3224/diskurs.v15i2.05
 • Kutsar, Dagmar; Soo, Kadri (2020). Eesti noorte subjektiivne heaolu ja toimevõimekus. Allaste, A-A., Nugin, R. (Toim.). Noorteseire Aastaraamat 2019-2020. Noorte elu avamata küljed. (7−24). Tallinn: Tallinna Ülikool.
 • Soo, Kadri; Kutsar, Dagmar (2020). Kuidas elad, Eestimaa laps? Ülevaade 8-12-aastaste laste subjektiivsest heaolust. Tartu: Ühiskonnateaduste instituut.
 • Strömpl, J. (2020). Õigusemõistmise kaks paradigmat ja sotsiaaltöö väärtusedSotsiaaltöö, 4: 9-13. 
 • Strömpl, Judit; Luhamaa, Katre (2020). Child participation in child welfare removals through the looking glass: Estonian children’s and professionals’ perspectives compared. Children and Youth Services Review, 118, 105421. DOI: 10.1016/j.childyouth.2020.105421.
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar Kubijal 27.-28. märtsil 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X: riiklik õppekava