Laste ja perede heaolu-uuringute rühm

Liikmed ülikoolist:

Dagmar Kutsar, Oliver Nahkur, Kadri Soo, Mai Beilmann, Judit Strömpl, Simone Eelmaa, Kristi Paron, Sirli Peterson, Tuuli-Brit Vaga, Katre Luhamaa

Koostööpartnerid:

Lastekaitseliit, Oma Pere

Uuritavad probleemid:

Laste subjektiivne heaolu, agentsus, heaolu kodus ja koolis, suhted sõpradega, COVID-19 pandeemia mõjud laste subjektiivsele heaolule, lähi- ja kaugõppe sobivus laste vaates, lapse subjektiivne ja institutsionaalne haavatavus (nt laste eraldamine perest kohtulahendite analüüsi põhjal, osalustegevusuuring asenduskodus laste elulootöö metoodika väljatöötamiseks ja katsetamiseks jm) Tegevust toetab ETAG PRG700.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Beilmann, Mai; Soo, Kadri; Kutsar, Dagmar (2022). Shared concern is half the concern: Satisfaction with classmates and life as a student among the Estonian and Finnish children who have experienced bullying at school. In: . 8th Conference of the International Society for Child Indicators: Children's Rights and Opportunities in an Unequal World: Research, Policy and Intervention, Gramado (Brasiilia), 25.-27.05.2022.
 • Lõuna-Eesti Heaolufoorum, 02.11.2020. D. Kutsari uurimisrühma paneel koos praktikutega: Uus normaalsus COVIDiga ja laste heaolu: kuidas edasi? 
 • Lõuna-Eesti Heaolufoorum, 11.11.2020. D. Kutsari ettekanne Turvalisus hariduses lapse vaates (Teematuba 2: Hariduse roll tervisekäitumise ja ohutusalaste hoiakute kujundamisel)
 • Tallinna koolijuhtide ja meeskondade nõupidamine, 05.02.2020, D.Kutsari ettekanne Heaoluloov kool PISA-2018 ja Haridus 2035 visioonidokumendi kontekstis

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

Dagmar Kutsar, Haridusstrateegia 2035, heaolu ja sidususe ekspertrühma liige

Publikatsioonid:

 • Beilmann, Mai; Opermann, Signe; Kalmus, Veronika; Vissenberg, Joyce; Pedaste, Margus (2022). The Role of School-Home Communication in Supporting the Development of Children’s and Adolescents’ Digital Skills, and the Changes Brought by Covid-19. Journal of Media Literacy Education.

 • Beilmann, Mai; Soo, Kadri; Kutsar, Dagmar (2022). Jagatud mure on pool muret: Rahulolu kaasõpilaste ja koolieluga koolikiusamist kogenud õpilaste seas. Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 10 (1), 61−89. DOI: 10.12697/eha.2022.10.1.04.

 • Kutsar, Dagmar; Beilmann, Mai; Luhamaa, Katre; Nahkur, Oliver; Soo, Kadri; Strömpl, Judit; Rebane, Marit (2022). Laste heaolu tulevik . Arenguseirekeskus, 31.01.2022.

 • Soo, Kadri; Kutsar, Dagmar (2022). “Negative and positive experiences form the backbone of my understanding of myself and other people”: School life recollections of young adults. International journal of Emotional Education, 14 (1), 53−68. DOI: 10.56300/VVVI7606.

 • Stoecklin, Daniel; Gervais, Christine; Kutsar, Dagmar; Heite, Catrin (2021). Lockdown and Children’s Well-Being: Experiences of Children in Switzerland, Canada and Estonia. Childhood Vulnerability Journal. DOI: 10.1007/s41255-021-00015-2.

 • Kutsar, Dagmar; Kurvet-Käosaar, Leena (2021). The Impact of the COVID-19 Pandemic on Families: Young People’s Experiences in Estonia. Frontiers in Sociology, 6 (732984), 1−12. DOI: 10.3389/fsoc.2021.732984.

 • Beilmann, Mai; Soo, Kadri (2021). Õpilaste subjektiivne heaolu distantsõppe tingimustes. Voolaid, Hille (Toim.). Ülevaade haridussüsteemi välishindamisest 2020/2021. õppeaastal (115−118). Tartu: Haridus- ja Teadusministeerium.

 • Beilmann, Mai; Kutsar, Dagmar; Soo, Kadri; Nahkur, Oliver (2021). Laste heaolu eriolukorra ajal: praktikute ja uurijate vaade. Sotsiaaltöö, 2021 (1).

 • Soo, K. ja Kutsar, D. (2020). Kuidas elad, Eestimaa laps? Ülevaade 8-12-aastaste laste subjektiivsest heaolust. Tartu: Ühiskonnateaduste instituut.

 • Kutsar, D. ja Soo, K. (2020). Eesti noorte subjektiivne heaolu ja toimevõimekus. Allaste, A-A., Nugin, R. (Toim.). Noorteseire Aastaraamat 2019-2020. Noorte elu avamata küljed. (7−24). Tallinn: Tallinna Ülikool.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis