Kaasav haridus

Liikmed ülikoolist:

Äli Leijen, Margus Pedaste, Tiina Kivirand, Pille Nelis, Carolina Šuman, Lii Kaudne, Gerli Silm, Eneli Liblik, Liina Lepp

Koostööpartnerid:

TLÜ kaasava hariduse töörühm, Stavanger University

Uuritavad probleemid:

Kaasava hariduse tähenduslik rakendamine koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Osalemine ECER 2020 konverentsil 27. augustil 2020. Pille Nelis suuline ettekanne "Operationalisation of inclusive education in early childhood education: a literature review".
 • Esinemine praktikate sügiskoolis õpetajakoolituse praktika juhendajatele haridusasutustest 1. oktoober 2020. Tiina Kivirand ja Pille Nelis "Kaasava hariduse põhimõtted ja võtmetunnused" (ettekanne ja 2 töötuba).
 • Esinemine EARLI SIG 15 Special Educational Needs Brown Bag seminaril 26. oktoober 2021. Pille Nelis "The model of Inclusive Education: a systematic literature review” (ettekane ja arutelu).
 • Kaasava hariduse avalik seminar 19. jaanuar 2022. Ettekanded:
  "Mis on kaasav haridus?" Pille Nelis, Äli Leijen, Tiina Kivirand
  "Mis on kaasava hariduse mõju ja miks on seda nii keeruline rakendada?" Gerli Silm, Lii Kaudne
  "Kaasav kultuur ja juhi roll." Margus Pedaste, Tiina Kivirand.
 • Kaasava hariduse teemaline konverents 01.03.2022. Esinemine ettekandega "Kaasava hariduse rakendamise tõhustamise võimalusi Eesti kontekstis", Pille Nelis ja Tiina Kivirand.

Publikatsioonid:

 

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis