Kaasav haridus

Liikmed ülikoolist:

Äli Leijen, Margus Pedaste, Tiina Kivirand, Pille Nelis, Carolina Šuman, Lii Kaudne, Gerli Silm, Eneli Liblik, Liina Lepp

Koostööpartnerid:

TLÜ kaasava hariduse töörühm, Stavanger University

Uuritavad probleemid:

Kaasava hariduse tähenduslik rakendamine koolieelsetes lasteasutustes ja üldhariduskoolides.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Osalemine ECER 2020 konverentsil 27. augustil 2020. Pille Nelis suuline ettekanne "Operationalisation of inclusive education in early childhood education: a literature review".
 • Esinemine praktikate sügiskoolis õpetajakoolituse praktika juhendajatele haridusasutustest 1. oktoober 2020. Tiina Kivirand ja Pille Nelis "Kaasava hariduse põhimõtted ja võtmetunnused" (ettekanne ja 2 töötuba).
 • Esinemine EARLI SIG 15 Special Educational Needs Brown Bag seminaril 26. oktoober 2021. Pille Nelis "The model of Inclusive Education: a systematic literature review” (ettekane ja arutelu).
 • Kaasava hariduse avalik seminar 19. jaanuar 2022.
  • "Mis on kaasav haridus?" Pille Nelis, Äli Leijen, Tiina Kivirand
  • "Mis on kaasava hariduse mõju ja miks on seda nii keeruline rakendada?" Gerli Silm, Lii Kaudne
  • "Kaasav kultuur ja juhi roll." Margus Pedaste, Tiina Kivirand.
 • Kaasava hariduse teemaline konverents 01.03.2022. Esinemine ettekandega "Kaasava hariduse rakendamise tõhustamise võimalusi Eesti kontekstis", Pille Nelis ja Tiina Kivirand.

Publikatsioonid:

 

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud