Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm on nüüdsest mõeldud ka Ukraina sõjapõgenike toetamiseks

2021. aasta kevadel alguse saanud vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm, mille kaudu saime Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusega suunata üliõpilasi koolidesse ja lasteaedadesse õpetajaid ja õpilasi abistama, on laiendanud oma abivalmidust. Varasemalt pandeemiast tingitud mõjude leevendamiseks loodud süsteem on nüüd suunatud ka Ukraina sõjapõgenike toetamisele haridusvaldkonnas.


2021. aastal osales programmis 214 haridusasutust ning 281 Tartu Ülikooli üliõpilast, kes panustasid vabatahtlikutena kokku 3828 tundi jõudes 104 erinevasse abi vajavasse haridusasutusse. Programmi tagasiside on olnud positiivne nii üliõpilaste kui ka haridusasutuste poolt ning jätkub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooliga 2022. aasta lõpuni.
 

Loe programmist lähemalt

Foto on dekoratiivne

Mare Kitsnik: eestikeelsele õppele üleminekut toetav õppevara – kuidas tagada kvaliteet?

Foto on dekoratiivne

Narva kolledžis tutvustati maakonna õpetajatele keeleõppevõimalusi

Värvide nimetuste harjutusketas lapse ees laual.

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm