Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm on nüüdsest mõeldud ka Ukraina sõjapõgenike toetamiseks

2021. aasta kevadel alguse saanud vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm, mille kaudu saime Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusega suunata üliõpilasi koolidesse ja lasteaedadesse õpetajaid ja õpilasi abistama, on laiendanud oma abivalmidust. Varasemalt pandeemiast tingitud mõjude leevendamiseks loodud süsteem on nüüd suunatud ka Ukraina sõjapõgenike toetamisele haridusvaldkonnas.


2021. aastal osales programmis 214 haridusasutust ning 281 Tartu Ülikooli üliõpilast, kes panustasid vabatahtlikutena kokku 3828 tundi jõudes 104 erinevasse abi vajavasse haridusasutusse. Programmi tagasiside on olnud positiivne nii üliõpilaste kui ka haridusasutuste poolt ning jätkub koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Ülikooliga 2022. aasta lõpuni.
 

Loe programmist lähemalt

#ühiskonnale
Õpetaja klassi ees tahvlile kirjutamas.

Kutsume üliõpilasi vabatahtlike abiõpetajate programmi infotunnile

03.10.2022
#teadus #ühiskonnale
Kaitstud doktoritööd

Helin Semilarski kaitseb doktoritööd „An assessment of biology learning and an evaluation of biology self-perceptions by upper secondary school students related to biological literacy“

01.08.2022
#ühiskonnale
Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

JÄRELVAADATAV: Pedagoogilisel konverentsil räägitakse mitmekeelse lapse arengust

05.07.2022