Foto:
Andres Tennus

Pedagogicumi teemaseminar I: teadustöö tulemuslikkuse hindamine haridusvaldkonnas

Pedagogicumi teemaseminaril käsitletakse ühte õpetajahariduse ja haridusteaduste valdkonna arendamisel olulist teemat, registreerumisinfo edastatakse Pedagogicumi igakuise õpetajahariduse infokirja kaudu.

 

Teadustöö tulemuslikkuse hindamine haridusvaldkonnas


Seminaris tutvustatakse näitajaid, mille järgi hinnatakse teadustöö tulemuslikkust rahvusvaheliselt, ülikoolis ja Pedagogicumi tegevuskavas. Näiteks tehakse selgeks, mida näitab ajakirja mõjufaktor Web of Science või Scopus andmebaasis, Q1 või Q2 kategooria, kuidas leitakse, et artikkel kuulub 10% oma valdkonnas enimviidatud artiklite hulka ja kuidas on leitud, et TÜs on haridusvaldkonnas selliseid artikleid 13%. Vaatleme ka teadlasi iseloomustavaid tunnuseid nagu näiteks h-indeks. Lisaks sellele püüame aru saada sellest, mida näitavad ülikoolide valdkonnaspetsiifilised THE ja QS pingeread, millest lähtuvalt peaksime otsima PG tegevuskavale vastavalt kontakte TÜst tugevamatega, et ise edasi areneda. Sissejuhatuse teevad Margus Pedaste ja Kalmer Lauk. Järgneb arutelu, mille käigus kõik osalejad saavad jagada oma kogemusi ning on võimalik veidi sügavamalt keskenduda osalejaid huvitavatele teemadele teadustöö tulemuslikkuse hindamisega seonduvalt.

 

NB! Kui kuulud Tartu Ülikooli õpetajahariduse kogukonda ja infokirja veel ei saa, palun anna sellest märku Pedagogicumi koordinaatorile Tiina Tuhkur tiina.tuhkur@ut.ee

#teadus
Õppejõud tahvli ees_Allikas Pexels

Doktorantide kolme minuti loengute konkurss ootab osalejaid

04.10.2022
#teadus
Lapsed istuvad tunnis ja kuulavad õpetajat.

Mis mõjutab motivatsiooni õppida matemaatikat?

14.09.2022
#teadus
Gerli Silma doktoritöö kaitsmine TÜ muuseumi valges saalis

Gerli Silm kaitses doktoritööd „Test-taking motivation in low-stakes and high-stakes testing contexts“

06.09.2022