Väljendusõpetus

Liikmed ülikoolist:

Riina Reinsalu, Helen Hint, Andrus Org, Marvi Remmik, Ann Siiman, Maigi Vija, Ülle Türk, Natalja Zagura, Anneli Sigus

Uuritavad probleemid:

Teadustöö keskmes on protsessipõhine tekstiloome, seostatuna žanripedagoogika ja ainekirjaoskusega. Uuritakse eri liiki tekstide kirjutamist nii õppijate (õpilaste, üliõpilaste) kui ka juhendajate (õpetajate, õppejõudude) vaatest. Praegused põhisuunad on seotud Vikipeedia kasutamisega õppetöö eesmärgil ning uurimistöö kirjutamise ja juhendamisega.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Siiman, A. (2021). Vikipeedia artikli kirjutamine õppetöös: kas kasutamata võimalus? Suuline ettekanne konverentsil "Tekstipäev" 02.12.2021 Tartu Ülikoolis.
 • Reinsalu, R. (2021). Vikipeedia ja ülikool - kas sobiv või sobimatu kooslus? Suuline ettekanne rahvusvahelisel konverentsil "Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses" 07.10.2021 Tallinna Ülikoolis.
 • Kütt, K., Teras, P., & Vija, M. (2021). Õppejõudude kogukond kui ÕPIRUUM. Posterettekanne konverentsil "Õppejõult õppejõule 2021: õppimise ja õpetamise ruumid" 21.01.2021 Tartu Ülikoolis.
 • Põlda, H., Karu, K., & Reinsalu, R. (2020). Metafoorid, mille järgi me õpime. Suuline ettekanne konverentsil "Tekstipäev" 26.11.2020 Tallinna Ülikoolis.
 • Vija, M. (2020). Õpilasuurimustest emakeeleolümpiaadi näitel. Suuline ettekanne konverentsil "Tekstipäev" 26.11.2020 Tallinna Ülikoolis.
 • Reinsalu, R., & Voolaid, E. (2020). Õpipäevik üliõpilase õpimaailma peegeldajana. Posterettekanne konverentsil "Õppejõult õppejõule 2020: õppimine ja õpetamine kui koostöö" 16.01.2020 Tartu Ülikoolis.

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

 • Riina Reinsalu, 2019/2020. õppeaasta, emakeeleolümpiaad, žürii esimees
 • Maigi Vija, 2019/2020. ja 2020/2021. õppeaasta, emakeeleolümpiaad, žürii püsiliige
 • Andrus Org, 2020/2021. õppeaasta, keele ja kirjanduse valdkonna töörühm, töörühma juht; kirjandusolümpiaad, žürii esimees
 • Ülle Türk, 2020/2021. õppeaasta, võõrkeelte valdkonna töörühm, töörühma juht
 • Natalja Zagura, 2020/2021. õppeaasta, inglise keele olümpiaad, žürii püsiliige"

Publikatsioonid:

 • Põlda, H., Reinsalu, R., & Karu, K. (2021). Mitteformaalõpe praktikute keelekasutuses. Emak- eele Seltsi aastaraamat, 66(1), 238−260. DOI: 10.3176/esa66.10
 • Põlda, H., Karu, K., & Reinsalu, R. (2021). Metaphors we learn by: practitioners’ conceptions of the meaning of nonformal learning in Estonian context. European Journal for Research on the Education and Learning of Adults. http://doi.org/10.3384/rela.2000-7426.3682

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis