Põhikooli esimese ja teise kooliastme õpilaste üldise lugemisoskuse, suhtluspädevuse ning tekstimõistmisoskuse arendamine

Liikmed ülikoolist:

Krista Uibu, Ilona Võik, Kelly Konetski-Ramul

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Helin Puksand, Triinu Kärbla

Uuritavad probleemid:

Milline mõju on laste/õpilaste erineva tasandi osaoskuste arendamisel nende lugemisoskusele, lugemishuvile ja üldisele tekstimõistmisele ning laiemalt suhtluspädevusele?

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

  • Triinu Kärbla ettekanne Emakeele Õpetajate Seltsi sügispäevadel 2020
  • Helin Puksandi ettekanne Eesti keele õpetajate sügiskonverentsil 13. novembril 2020

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

  • Ilona Võik, Eesti keele B2-taseme gümnaasiumieksami kuulamisülesandeid ettevalmistav töörühm (liige)
  • Helin Puksand, Eesti keele riigieksamit ettevalmistav komisjon (aseesimees)

Publikatsioonid:

  • Kärbla, T., Uibu, K., & Männamaa, M. (2023) Short- and Long-term Effects of a Strategy Intervention on Basic School Students’ Text Comprehension. Literacy Research and Instruction, xx (xx), xx−xx. DOI: 10.1080/19388071.2023.2167675.
  • Puksand, H., Uusen, A. (2020). Põhikooli I astme õpilaste valmisolek ja suutlikkus teha emakeele e-tasemetööd. Emakeele Seltsi Aastaraamat, 65(1), 192−205.
  • Kärbla, Triinu; Uibu, Krista; Männamaa, Mairi (2021). Teaching strategies to improve students’ vocabulary and text comprehension. European Journal of Psychology of Education, 36 (3), 553 −572. DOI: 10.1007/s10212-020-00489-y.
  • Puksand, H.; Uibu, K. (2021). Soolised erinevused Eesti põhikooliõpilaste funktsionaalses lugemisoskuses. Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 9 (2), 47−71. DOI: 10.12697/eha.2021.9.2.03.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar Kubijal 27.-28. märtsil 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X: riiklik õppekava