Matemaatika õpiraskuste seos kognitiivsete oskustega

Liikmed ülikoolist:

Triin Kivirähk, prof Evelyn Kiive, Laura Nurmsalu, Karmen Pikk

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Eve Kikas, Mairi Männamaa, Merit Kangro

Uuritavad probleemid:

  • Kas ja kuidas eristuvad spetsiifilise matemaatika õpiraskusega õpilased, üldise madala õpivõimekusega õpilased ja matemaatikas edukad õpilased matemaatika baasoskuste, kognitiivsete oskuste ja õpi- ning enesemääratluspädevuste poolest?
  • Millised on olulised seosed matemaatiliste baasoskuste, kognitiivsete oskuste ja õpi- ja ensemääratluspädevuste vahel?
  • Millised on olulised seosed matemaatiliste baasoskuste, kognitiivsete oskuste,  õpi- ja enesemääratluspädevuste ja õpilasele koolis matemaatika õppimisel pakutava toe vahel?

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

 

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis