Matemaatika õpiraskuste seos kognitiivsete oskustega

Liikmed ülikoolist:

Triin Kivirähk, Evelyn Kiive
üliõpilased ja vilistlased Laura Nurmsalu, Karmen Pikk, Halliki Harro-Loit

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Eve Kikas, Mairi Männamaa

Koostööpartnerid:

HARNO

Uuritavad probleemid:

  • Kas ja kuidas eristuvad spetsiifilise matemaatika õpiraskusega õpilased, üldise madala õpivõimekusega õpilased ja matemaatikas edukad õpilased matemaatika baasoskuste, kognitiivsete oskuste ja õpi- ning enesemääratluspädevuste poolest?
  • Millised on olulised seosed matemaatiliste baasoskuste, kognitiivsete oskuste ja õpi- ja ensemääratluspädevuste vahel?
  • Millised on olulised seosed matemaatiliste baasoskuste, kognitiivsete oskuste,  õpi- ja enesemääratluspädevuste ja õpilasele koolis matemaatika õppimisel pakutava toe vahel?

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

 

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X

Raamatukogu riiul

Pedagogicumi teemaseminar IX