Laste kõne elektroonne korpus RusLAPSED

Liikmed ülikoolist:

Olga Burdakova, Liudmila Nikolaeva, Jelena Nõmm, Deniss Ruder, Narva kolledži magistrandid

Uuritavad probleemid:

Elektroonne korpus RusLAPSED on esimene 2- kuni 16-aastaste Eesti venekeelsete laste suulise kõne ja kirjaliku teksti korpus. Korpuse aluseks on suulise kõne häälsalvestiste ning koolieelikute ja kooliealiste laste suulise kõne ja kirjaliku teksti salvestiste dešifreerimine, mida regulaarselt tehakse kolledžis alates 2005. aastast. Töö elektroonilise korpusega algas 2019. aastal sügisel. Loodav lastekõne korpus tuleb mitmeotstarbeline, uuritav, dünaamiline (st perioodiliselt uuendatakse ja seetõttu maht suureneb), tähistatud (indekseeritud, annoteeritud), täistekstiline ja segatud keeleandmete tüüpide järgi (sealhulgas nii suuliste kõnesalvestiste kui ka kirjalike tekstide dešifreerimine). Korpuse tekstid on maksimaalse täieliku ekstralingvistilise märgistusega — teave lapse kohta (sugu, vanus salvestamise ajal, info hariduse ja kasvamise tingimuste kohta (klassi tüüp / lasteaia rühm / õppekava tüüp), pere kohta (Eestis eeldatav eluiga, peres suhtluskeel, laste arv perekonnas), lingvistiline märgistus — teksti karakteristika kõne vormi järgi (suuline/ kirjalik), kõne eriliigi järgi (monoloog / dialoog / polüloog), kõne tüübi järgi (reproduktiivne / produktiivne / produktiivne-reproduktiivne), teksti stiili, teema ja žanri kohta (igapäevane vestlus, vestlus mängus, vastamine tunnis, kõne telefoni teel, majapidamis- / koolimärkmed, sms, päevik, õnnitluskaart, kiri, ajaveebi sissekanne jne). Iga teksti sõnavorm on maksimaalselt täieliku morfoloogilise ja leksikaalsemantilise märgistusega, mis näitab kõrvalekaldeid kirjandusstandardi normidest.

Projekti eesmärk on luua mugav vahend, mis võimaldab

  • onto- ja sotsiolingvistidele korraldada onto- ja sotsiolingvistilisi uuringuid, Eestis elavate venekeelsete laste kõne põhjal, võttes arvesse perekasvatuse spetsiifikat, välismaist keskkonda ning koolieelse ja kooliõppe eripära;
  • logopeedidel ja õpetajatel koostada korpuse tekstide põhjal metoodilisi harjutusi.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

  • Olga Burdakova, Liudmila Nikolaeva, Darja Bojetskaja, Viktoria Issakova, Anna Matochkina. Laste kõne elektroonne korpus RusLAPSED: hetkeseis ja arenguperspektiivid. XXII pedagoogiline konverents "Mitmekeelse hariduse arengusuunad Eestis" (Narva, 25.–26.08.2021; korraldaja: Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Haridus- ja Teadusministeerim).
  • Olga Burdakova, Liudmila Nikolaeva, Darja Bojetskaja, Viktoria Issakova, Anna Matochkina. О понятиях «репрезентативность» и «сбалансированность» корпуса детской речи (на материале корпуса детской речи RusLAPSED). ESTO-RUSSICA, 8 (Tartu, 27.11.2020; korraldaja: Tartu Ülikooli maailma keelte ja kultuuride kolledž).

Publikatsioonid:

Burdakova, Olga; Nikolaeva, Liudmila; Boetskaja, Darja; Issakova, Viktoria; Matochkina, Anna (2020). К проблеме репрезентативности корпуса детской речи (на материале корпуса детской речи RusLAPSED). URALO-INDOGERMANICA IV. Abstracts. Narva, pp. 6–7.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis