Informaatika didaktika

Liikmed ülikoolist:

Piret Luik, Marina Lepp, Reelika Suviste, Tauno Palts, Merilin Säde, Lidia Feklistova, Eerik Muuli, Heidi Meier, Marili Rõõm, Kristi Salum, Riin Saadjärv

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Dmitri Lepp, Kristin Parve

Koostööpartnerid:

Harno, EIÕPS, Tartu Tamme Gümnaasium, TLÜ, Wise

Uuritavad probleemid:

 • Informaatika õppimise motivatsioon (nii põhikoolis, gümnaasiumis, ülikooli kursustel kui ka MOOCides),
 • vahendid toetamaks informaatika õpet (murelahendajad, enesetestid, automaatkontroll), mida loome ja mille kasutamist uurime,
 • programmeerimise õpetamine gümnaasiumis, 
 • gümnaasiumiõpilaste arusaam IT valdkonnast, GINFi rakendamine koolides ja hilisemaid karjäärivalikuid mõjutavad tegurid,
 • programmeerimise õpetamine põhikoolis ja selle seos õppijate IT motivatsiooniga,
 • informaatika õpetamise meetodid (block-based vs text-based, gamification, ümberpööratud klassiruum, paarisprogrammeerimine), 
 • Thonny logide põhjal programmeerimise "käekiri" ja selle roll plagiaadituvastuses ning logidest lähtuva tagasiside mõju õpitulemustele,
 • informaatika MOOCide õppijate käitumuslik ja kognitiivne haaratus,
 • väljalangemine informaatika MOOCidelt ja informaatika kursustelt,
 • informaatika MOOCide mõju osalenute õpingutele ja tööle.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Informaatika õpetamise konverents (Piret, Marina, Reelika, Tauno, Merilin, Lidia, Eerik, Heidi, Kristi, Marili)
 • EDULEARN (Reelika, Marina, Marili)
 • EDUCON (Heidi)
 • ECEL(Piret, Marina, Marili, Lidia)
 • ICALT (Merilin, Reelika)
 • Empowering future teachers with eTwinning (Piret)
 • Rahvusvaheline töötuba: International Bebras Task Workshop 2020 (Lidia)

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

 • Piret Luik - Digipädevuse rakkerühma, Õpilaste digipädevusmudeli koostajate ekspertgrupi ja Õpetajate digipädevusmudeli koostajate ekspertgrupi liige
 • Piret Luik, Tauno Palts, Riin Saadjärv - Informaatika ainekava koostamise töögrupi liikmed
 • Kristi Salum - Informaatika ainekava koostamise töögrupi juht
 • Piret Luik, Eno Tõnisson, Kristi Salum - tehnoloogia kompassi arendamise töörühma liikmed
 • Lidia Feklistova - informaatikaviktoriini Kobras töögrupi liige

Publitseeritud õppematerjalid:

Palts, T., Meier H., Säde M., Krusberg S. M. (2020, 13. detsember). Tarkvaraarendus.

Publikatsioonid:

Publikatsioonid leitavad teadusraku kodulehelt.
 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis