Eesti haridusmõtte- ja õpetajahariduse ajalugu

Liikmed ülikoolist:

Karmen Trasberg, Anu Raudsepp, Rain Mikser, Joosep Heinsalu

Koostööpartnerid:

Eesti Pedagoogika Arhiivmuuseum (TLÜ), Väliseesti muuseum (VEMU, Kanada)

Uuritavad probleemid:

 • Õpetajate professiooni feminiseerumine – ajalooline vaade 
 • Eesti hariduse ja kooli ajaloo (1918–1940) alane süvauurimus (rahastus Tallinna ülikoolilt)
 • Haridusmuutused Eestis ja nende kajastus kogenud õpetajate elulugudes – arengulooline analüüs hilisest nõukogude perioodist tänapäevani

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

 • Karmen Trasberg, Joosep Heinsalu (2022). "Feminisation of the teaching profession in Estonia: debates in 1918-40", suuline ettekanne AABSi Balti Uuringute Konverentsil Seattle'is, 27. mai 2022
 • Anu Raudsepp, ettekanne maailma ajalookongressi ajaloodidkatika sektsioonis, Poznan, 2022 "Dealing with Nuclear War as a global problem in Post-Cold War Estonian history textbooks”
 • Karmen Trasberg, Eesti Õpetatud Seltsi seminar
 • Joosep Heinsalu, Ühiskondlikliku Pedagoogika Uurimise Instituudi seminar

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

 • Trasberg, K. Tallinna ülikooli, Eesti  Pedagoogika Arhiivmuuseumi töörühma „Eesti hariduse ja kooli ajaloo (1918–1940) alane süvauurimus“ liige.
 • Raudsepp, A. Osalemine eksperdina TLÜ projektis „Kultuuripärandi kasutamise võimalusi ajalooõppes“ (projektijuht dr Mare Oja)

Publitseeritud õppematerjalid:

 • Raudsepp, Anu; Kann, Lauri; Piir, Ilje; Pirts, Marten. (2021) Ajaloo töövihik 8. klassile. II osa.Kirjastus Maurus.
 • Raudsepp, Anu; Kann, Lauri; Piir, Ilje; Pirts, Marten. (2020)  Ajaloo töövihik 8. klassile. I osa. Kirjastus Maurus.

Publikatsioonid:

 • Trasberg, K. (2021) Õpetajate seminarid 1919–1940 haridusuuenduse kontekstis. Õpetatud Eesti Seltsi aastaraamat / Annales Litterarum Societatis Esthonicae, 2019, 5−35.
 • Veski, Karin; Raudsepp, Anu (2022). On the Reflection of Africa's Colonial Period in Estonian Textbooks of the 19th-21st Centuries. Yesterday and Today, [ilmumas].

 

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis