Digipädevuste teadusrakk

Liikmed ülikoolist:

Margus Pedaste, Külli Kallas, Emanuele Bardone, Veronika Kalmus, Mario Mäeots, Doris Kristina Raave, Marit Puusepp, Aleksander Baucal

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Katariina Vainonen, Maka Eradze

Koostööpartnerid:

OÜ Starcloud (DigiEfekti ja Remedis projektid)

Uuritavad probleemid:

Mis on digipädevus ja millised on selle erinevad dimensioonid?
Kuidas hinnata digipädevust?
Kuidas arendada digipädevust?
Kuidas kasutada erinevaid digilahendusi digipädevuse ja muude pädevuste arendamiseks?

 

 

 • Kalmus, Veronika „Nutipõlvkond inforuumis - digipädev, päriselt?“, TÜ ühiskonnateaduste instituudi konverents „Inforuumi vundament: milline on ajakirjanduse ja kommunikatsiooni hetkeseis ning arengusuunad?
  9. detsember 2022
 • Kallas, Külli (2022) ICCE 2022 How to cluster students based on their digital competence for learning?
  December 1, 2022
 • Raave, Doris Kristina (2022) Teachers’ practices regarding classroom digital technology integration. The Asia-Pacific Society for Computers in Education 30th International Conference on Computers in Education (APSCE ICCE 2022)
  Kuala Lumpur, Malaysia, November 28 - December 2, 2022
  (Doris Kristina Raave, Eric Roldan Roa, Margus Pedaste & Katrin Saks)
 • Pedaste, Margus (2022) AARE, Re-conceptualization of the digital competence for educators
  November 29, 2022
  (Margus Pedaste, Äli Leijen)
 • Pedaste, Margus (2022) AARE, Challenges in learning and teaching in technology enhanced learning environments: digital competence of learners and practices of teachers
  November 28, 2022
  (Margus Pedaste, Külli Kallas, Doris Kristina Raave, Äli Leijen)
 • Raave, Doris Kristina (2022) The mediators of the effect of meaningful classroom digital technology integration on students' subject-specific learning outcomes in basic education. The Seventeenth European Conference on Technology Enhanced Learning 2022 (EC-TEL 2022)
  Toulouse, France, September 12-16, 2022
  (Doris Kristina Raave, Margus Pedaste & Katrin Saks)
 • Pedaste, Margus (2022) ICITL keynote: Digital competence when technology meets ecology
  Porto, Portugal, August 30, 2022
 • Raave, Doris Kristina (2022) Classroom digital technology integration – a double-edged sword? Engaging and practical yet harmful. International Conference of Innovative Technologies and Learning 2022 (ICITL 2022)
  Porto, Portugal, August 29-31, 2022
  (Doris Kristina Raave, Eric Roldan Roa, Margus Pedaste & Katrin Saks)
 • Raave, Doris Kristina (2022) Teachers’ practices regarding classroom digital technology integration. Science Career Awareness International Seminar of STEAM Doctoral Students
  Helsinki, Finland, August 24-26, 2022
  (Doris Kristina Raave, Eric Roldan Roa, Margus Pedaste & Katrin Saks)
 • Kallas, Külli, & Pedaste, Margus (2022) Test for assessing primary and lower secondary school students’ digital competence. European Association for Research on Learning and Instruction 2022 Conference for Junior Researchers (EARLI JURE)
  Porto, Portugal, July 18-22, 2022
 • Mäeots, Mario (2022) Edulearn 2022, Meaningful use of technology through digital pedagogy: teachers’ reflections
  July 4-6, 2022
 • Kallas, Külli, & Pedaste, Margus (2022) Assessing ten dimensions of students’ digital competence with an electronic test. European Association for Research on Learning and Instruction 2022 Conference for Special Interest Groups on Assessment and Higher Education (EARLI SIG 1&4)
  Cadiz, Spain, June 27-30, 2022
 • Raave, Doris Kristina (2022) Markers for Personalized Support in Blended Learning, The Sixteenth EATEL Summer School on Technology Enhanced Learning 2022 (EATEL JTELSS 2022)
  Sani, Greece, May 21-28, 2022
 • Pedaste, Margus (2022) DigiEfekt. The effect of using digital learning materials for learning and teaching in the context of Estonian basic school. eAdapt 2022 conference
  Marbach, Germany, May 16-18, 2022
 • Pedaste, Margus, Kalmus, Veronika, & Vainonen, Katariina (2022) Dimensions of digital competence in middle school. American Educational Research Association 2022 Annual Meeting
  San Diego, California, April 21-26, 2022
 • Pedaste, Margus (2021) Digital competence for learning. EXPO 2020
  Dubai, Arabic United Emirates, December 15, 2021
 • Beilmann, Mai; Kalmus, Veronika; Donoso, Verónica; Ponte, Cristina; Pyżalski, Jacek (2021) The role of home-school communication in supporting the development of children’s and adolescents’ digital skills. 8th European Communication Conference
  Praha, September 6–9, 2021

Kalmus, V., Opermann, S. & Tikerperi, M.-L. (2022). Eesti õpilaste digipädevus: ülevaade ySKILLS’i küsitlusuuringu 1. laine tulemustest. KU Leuven, Leuven: ySKILLS.

 • Beilmann, Mai, Opermann, Signe, Kalmus, Veronika, Vissenberg, Joyce, & Pedaste, Margus (2022). The Role of School-Home Communication in Supporting the Development of Children’s and Adolescents’ Digital Skills, and the Changes Brought by Covid-19. Journal of Media Literacy Education. Pre-print, digitalcommons.uri.edu/jmle-preprints/40
 • Kallas, Külli, & Pedaste, Margus (2022). How to Improve the Digital Competence for E-Learning? Applied Sciences, 12 (13), 6582.
 • Otchie, W., Bardone, E., & Pedaste, M. (2022). Bridging the Pedagogical Gap Between Operational and Contextual Affordances with Social Media. Encyclopaideia, 26(62), 57-80.
 • Pedaste, M., Leijen, Ä., Kallas, K., & Raave, D. K. (2022). How to increase the potential of digital learning in achieving both cognitive and non-cognitive learning outcomes? Hamburg: Leibniz-Institut für Medienforschung | Hans-Bredow-Institut (HBI); CO:RE – Children Online: Research and Evidence. (CO:RE Short Report Series on Key Topics).
 • Pedaste, Margus, Kalmus, Veronika, & Vainonen, Katariina (2021). Digipädevuse dimensioonid ja nende hindamine põhikoolis. Estonian Journal of Education/Eesti Haridusteaduste Ajakiri, 9 (2), 212−243. DOI: 10.12697/eha.2021.9.2.09.
 • Tikerperi, M.-L., Beilmann, M., Kalmus, V., Opermann, S., Helsper, E.J., Schneider, L., van Deursen, A.J.A.M. & van Laar, E. (2021). Youth Digital Skills Indicator. Estonian questionnaire. Developed for ySKILLS project.
 • Kalmus, Veronika; Soo, Kadri; Siibak, Andra (2020). Eesti noorte veebiriskid ja nendega toimetulek. Airi-Alina Allaste, Raili Nugin (Toim.). Noorteseire aastaraamat 2019-2020: Noorte elu avamata küljed (77−99). Tallinn: Eesti Noorsootöö Keskus, Tallinna Ülikool.
 • Siibak, Andra; Kalmus, Veronika (2020). Äratuskell uueks tiigrihüppeks. Ibrus, Indrek; Tamm, Marek; Tiidenberg, Katrin (Toim.). Eesti digikultuuri manifest (63−70). Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus. (Bibliotheka Mediorum et Communicationis; 3).
#teadus

Venekeelsed tudengid eestikeelses rahvusvahelistuvas ülikoolis

Venekeelsed tudengid eestikeelses rahvusvahelistuvas ülikoolis - teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Matemaatika õpetamise metoodika teadusrakk

Matemaatika õpetamise metoodika teadusrakk (MÕM-teadusrakk) Tartu Ülikoolis
#teadus

Laste ja noortega filosofeerimine kriitilise mõtlemisoskuse arendajana

Laste ja noortega filosofeerimine kriitilise mõtlemisoskuse arendajana - teadusrakk Tartu Ülikoolis.