Matemaatika õpetamise metoodika teadusrakk

Liikmed ülikoolist:

Tiina Kraav, Kerli Orav-Puurand, Hannes Jukk, Sirje Pihlap, Evely Kirsiaed, Endrik Pikksaar, Kaja Oras

Koostööpartnerid:

HARNO, Tallinna Ülikool, NTNU (Norwegian University of Science and Technology)

Uuritavad probleemid:

Matemaatika õpetamise metoodilisi küsimusi põhikooli ja gümnaasiumi astmes:

  • matemaatiline mõtteviis ja probleemilahendamine gümnaasiumis;
  • IKT võimaluste kasutamine matemaatikaõppes õpilaste õpi- ja üldpädevuste kujundamisel;
  • digi- ja distantsõppega seotud metoodilisi küsimusi.

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

  • Tiina Kraav, Kerli Orav-Puurand, Hannes Jukk, Sirje Pihlap osalesid projektis LLTMS19566 "Matemaatika gümnaasiumiastme e-testide arendamine (1.10.2019−1.02.2021)" sisuloojatena.
  • Tiina Kraav, Kerli Orav-Puurand, Hannes Jukk, Sirje Pihlap osalevad projektis LLTMS21492 "Põhikooli ja gümnaasiumi astmes matemaatika valdkonnas digitundide pilootlahenduse loomine" (9.08.2021−30.08.2022) gümnaasiumi astme digitunni sisuloojatena.

Publitseeritud õppematerjalid:

Pedaste, M., Palts, T., Kraav, T., Orav-Puurand, K. Kori, K, Sõrmus, M, Kivisoo, K. (2020). Matemaatika-, loodusteaduste- ja tehnoloogiaalane pädevus. M. Pedaste (Toim.). Üldpädevused gümnaasiumis (159−199). Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus

Publikatsioonid:

Pedaste, Margus; Palts, Tauno; Kraav, Tiina; Orav-Puurand, Kerli (2021). Komplekssete probleemide lahendamise oskus ning selle hindamine ja arendamine gümnaasiumis. Eesti Haridusteaduste Ajakiri = Estonian Journal of Education, 9 (1), 138−161. DOI: 10.12697/eha.2021.9.1.06.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis