Haridus- ja teadusminister kuulutas välja 2016.a kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi

Kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi eesmärk on väärtustada kasvatusteaduslikku uurimistööd, õhutada tulemuste publitseerimist ja avaldada tunnustust kasvatusteaduslike uurimistööde tegijaile. Konkursile esitatavate tööde tähtaeg on 1. märts 2016.a. Auhinnafond on 5800 eurot.

Tööde esitamise kategooriad, auhindade arv ja preemia suurus:

1. Eesti keeles publitseeritud teadustöö/artikkel:

I preemia 1000 eurot

II preemia 750 eurot

2. Võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikkel:

           I preemia 800 eurot

           II preemia 550 eurot

3. Magistritöö:

          I preemia 800 eurot

          II preemia 550 eurot

4. Populaarteaduslik töö:

          I preemia 800 eurot

          II preemia 550 eurot

Konkursitööle esitatavad nõuded:

1. konkursitöö esitatakse elektrooniliselt, aadressil www.etag.ee/konkursid;

2. vähemalt üks konkursitöö autoritest peab olema Eesti alaline elanik välismaalaste seaduse § 5 tähenduses;

3. konkursitöö, mis esitatakse võõrkeeles publitseeritud teadustöö/artikli või magistritöö kategoorias, peab olema aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kalendriaastal (2015. a);

4. konkursitöö, mis esitatakse eesti keeles publitseeritud või populaarteadusliku töö kategoorias, peab olema aprobeeritud või trükis avaldatud konkursi toimumisele eelneval kahel kalendriaastal (2014, 2015).

Konkursile esitatavate dokumentide loetelu:

1. Töö iseloomustus koos töö väärtuste põhjendusega (kuni 1 lk);

2. Konkursitöö autori kirjalik või digiallkirjaga nõusolek konkursil osalemiseks juhul, kui esitaja ei ole autor;

3. Täidetud elektrooniline osalusvorm (täidetav veebis aadressil www.etag.ee/konkursid).

Konkursi läbiviimise õiguslik alus: ministri käskkiri "2016. a kasvatusteaduslike tööde riikliku konkursi väljakuulutamine"