Eesti Haridusteaduste Ajakirja teises erinumbris kirjutatakse õppimisest ja arengust

Ilmus Eesti Haridusteaduste Ajakirja teine erinumber, kus käsitletakse arengut ja õppimist laias vanusevahemikus alates esimese klassi õpilastest ja lõpetades õpetajakoolituse üliõpilastega. Uurimise all on õpetajate erinevad uskumused ja tegevused ning õpilaste erinevad arenguvaldkonnad. Teise erinumbri toimetajad on Tallinna Ülikooli psühholoogia instituudi professorid Eve Kikas ja Aaro Toomela. 

Tööde teoreetiliseks aluseks on sotsiaalkultuuriline lähenemine ning eeldatakse, et areng ja õppimine on komplekssed,– erinevate arenguvaldkondade näitajad mõjutavad üksteist vastastikku, olles omakorda seotud keskkonna näitajatega. Uurimused on longituudsed, analüüsitud on nii õpilase kui õpetajaga seotud näitajaid, lisaks variaablikesksetele analüüsidele on kasutatud ka indiviidikeskseid analüüsimeetodeid. Uurimused kirjeldavad seda, mis toimub tänases  Eesti koolis ja ülikoolis, ning loodetavasti ärgitavad edasi mõtlema, mida ja kuidas edasi uurida, samuti aga annavad ideid, mida õpetamisel kasutada.

Eesti Haridusteaduste Ajakiri on eelretsenseeritav ja rahvusvahelise toimetuskolleegiumiga avatud juurdepääsuga ajakiri, mis avaldab eestikeelseid akadeemilisi originaaluurimusi ja teaduspõhiseid kaastöid kasvatusteadustest, haridusest ja õpetajakoolitusest kogu selle mitmekülgsuses. Ajakirja antakse välja Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena ning avaldatakse avatud publitseerimise platvormil OJS (Open Journal Systems). Eesmärgiks on kindlustada eestikeelse haridusteaduse kestvus, arendada omakeelset erialaterminoloogiat ning toetada kõrgetasemelise ja rahvusvaheliselt tunnustatud Eesti pedagoogikateadlaste järelkasvu. Eesti Haridusteaduste Ajakiri pakub eestikeelset avaldamisruumi haridus- ja piirneva valdkonna teadlastele. Oodatud on nii empiirilisi uuringuid tutvustavad kaastööd kui ka teoreetilised ülevaateartiklid. Lisaks tutvustatakse eesti keeles kaasaegseid, aktuaalsel teemal ja rahvusvaheliselt laia kõlapinda tekitanud artikleid haridusvaldkonnas tunnustatud välisautoritelt.