Autor:
Lenne Lotta Põdra

Praktikajuhendajate sügisseminar 23. oktoober 2023

Sügisseminari eesmärgiks on TÜ õpetajakoolituse üliõpilaste praktikajuhendajate toetamine seoses pedagoogilise praktika läbiviimisga ning arusaamade ja teadmiste ühtlustamine alusmoodulist lähtuvate teemade käsitlemisel praktikajuhendaja rollis. Seminarile on oodatud eelkõige õpetajakoolituse üliõpilaste (sh eripedagoogika ja logopeedia õppekava üliõpilaste) praktikajuhendajad.

Sel õppeaastal toimub sügisseminar 23. oktoobril algusega 10.00 Jakobi 5 ruumis A115/116

10.15 - 10.30 kogunemine ja kohv

10.30 - 11.00 Sissejuhatus. Praktika tagasiside ülevaade (Aili Saul)

11.00 - 12.30 Kuidas toetada ärevat üliõpilast praktikal ja tema enesekohaseid oskusi. (Lii Kaudne)

12.30 - 13.15   lõuna

13.15 - 14.45 Õppekasvatustöö eesmärgistamine. Eesmärgi sõnastamine. (Egle Säre)

14.45 - 15.05   kohvipaus

15.05 - 16.30 Arutelud - Õpetajakoolitus ja tulevikusuunad praktikal (Margus Pedaste)

Sügisseminarile saab registreeruda kuni 16. oktoobrini SIIN (registreerumine avatud!). Kohtade arv on piiratud!

Osalenutele väljastatakse koolitustõend.

Värvide nimetuste harjutusketas lapse ees laual.

Vabatahtlikest üliõpilastest abiõpetajate programm 2023

Vabas õhus seisulaudade ääres seisvad inimesed

16. juunil toimus traditsiooniline õpetajakoolituse praktikakogukonna tänusündmus

Inimesed istumas seminaril

Võõrkeeleõpetajate ja klassiõpetajate grupi arutelu kokkuvõte TÜ praktikakogukonna kevadkoolis 2023