Autor:
Karin Allik

Pedagogicumi teemaseminar VII: mitmekeelsus

Pedagogicumi teemaseminaril käsitletakse ühte õpetajahariduse ja haridusteaduste valdkonna arendamisel olulist teemat, registreerumisinfo edastatakse Pedagogicumi igakuise õpetajahariduse infokirja kaudu.

 

Teemaseminaril tutvustavad mitmekeelsuse teadusraku liikmed oma teadusraku juhi Birute Klaas-Lang vedamisel teema olulisust ja aktuaalsust. Teemaseminaril käsitleme mitmekeelse keskkonnaga sobitumist erinevatest vaatenurkadest, silmas pidades keele- ja haridusvaldkonna sõlmpunkte. Esimeses pooles tutvustame mullu kevadtalvel alustatud Tartu Ülikooli vene dominantkeelega tudengite ülikoolis keelelise ja kultuurilise kohanemise uuringut, sh ka seda, mida uuring lubab meil järeldada keeleõppe vajaduste ja üliõpilaste toetamise kohta. Teemaseminari teises pooles avame eestikeelsele haridusele ülemineku probleeme Tartu linna kakskeelsete üldhariduskoolide ja lasteaedade näitel. Ettekandes võtame vaatluse alla nende haridusasutuste lastevanemate ootused ja hoiakud seoses üleminekuga eestikeelsele haridusele. 
Seminaril osalejad saavad sõna sekka öelda rühmaaruteludes.

 

NB! Kui kuulud Tartu Ülikooli õpetajahariduse kogukonda ja infokirja veel ei saa, palun anna sellest märku Pedagogicumi koordinaatorile Tiina Tuhkur tiina.tuhkur@ut.ee