Sotsiaalteaduste valdkonna aasta üliõpilasteo tunnustuse pälvis vabatahtlike abiõpetajate programm

Sel aastal anti sotsiaalteaduste valdkonnas esimest korda välja aasta üliõpilasteo auhind. Selle sai vabatahtlike programm, mille käigus on üliõpilased läinud appi koolide ja lasteaedade õpetajatele, kelle töö on muutunud tavapärasest keerulisemaks seoses koroonapandeemiaga ja Ukraina sõjapõgenike saabumisega Eestisse.
 
„Covid-19 leviku tõttu olid paljud haridusasutused silmitsi uue ja keerulise olukorraga: kaug- või põimõpe ja vajadus teha kiireid ümberkorraldusi õpilaste või õpetajate ajutise isolatsiooni tõttu kasvatas õpetajate niigi suurt koormust. See andis üliõpilastele võimaluse õpetajaid toetada ja ühtlasi saada ise praktilist kogemust ning kasvada õpetajate kogukonna liikmeks,“ sõnas haridusteaduste instituudi juhataja Äli Leijen. Programm sai alguse 2021. aasta kevadel, kui Haridus- ja Teadusministeeriumi toetusega avanes võimalus suunata Tartu ja Tallinna ülikooli üliõpilasi koolidesse ja lasteaedadesse õpetajaid ja õpilasi abistama. Selle aasta märtsis laiendati programmi, et toetada haridusasutustes Ukraina sõjapõgenikest õpilasi.
 
2021. aastal osales programmis 281 Tartu Ülikooli üliõpilast, kes panustasid vabatahtlikena kokku 3828 tundi ja jõudsid 104 abi vajavasse haridusasutusse. 2022. aastal on üliõpilased jõudnud abistamas käia 3400 tundi. Sotsiaalteaduste valdkonna üliõpilastest on olnud kõige aktiivsemad haridusteaduste instituudi (84 üliõpilast, 5640 tundi) ja Narva kolledži üliõpilased (13 üliõpilast, 393 tundi). Lisaks on vabatahtlikena koolidesse või lasteaedadesse jõudnud üliõpilased majandusteaduskonnast, psühholoogia instituudist ja Johan Skytte poliitikauuringute instituudist. 
 
„Vabatahtlike programm on hea näide paindlikust ja kiirest koostööst Tartu Ülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi, haridusasutuste ja üliõpilaste vahel. Programmi toel on saanud tuge üle saja haridusasutuse, kes üliõpilaste pakutud abi kõrgelt hindavad,“ sõnas Leijen. 
 
Aasta üliõpilasteo tiitlile esitati kolm kandidaati. Tunnustuse saaja valis välja komisjon, kuhu kuulusid sotsiaalteaduste valdkonna dekaan ja üliõpilaskogu liikmed. „Komisjoni ühisel arvamusel oli vabatahtlike abiõpetajate programm tugevaim kandidaat, kuna selle ühiskondlik kasu on tähelepanuväärne,“ sõnas dekaan Raul Eamets.
 
Aasta üliõpilasteo auhinna eesmärk on tunnustada valdkonna esimese ja teise astme üliõpilasi väljapaistva tegevuse eest, mis on silma torganud ülikoolis laiemalt. Sotsiaalteaduste valdkonna aasta üliõpilasteo kandidaate said esitada instituutide ja kolledžite juhid ning instituudi üliõpilaskogu. Järgmise aasta üliõpilastegu kuulutatakse välja 2023. aasta kevadel.

#koostöö #tunnustamine
Õpetajad Lodjakojas tänusündmusel 2022

TÜ praktikakogukonna tänusündmus 16. juuni 2023

#tunnustamine
Viivi Luik

Rahvusmõtte auhinna pälvis kirjanik Viivi Luik

#tunnustamine
Tartu Ülikool

Tartu Ülikooli väliseesti külalisprofessori stipendiumi said Annela Anger-Kraavi ja Mart Kuldkepp