Autor:
Raili Adoson

Pedagogicumi nõukogu valis Pedagogicumi juhataja

22. detsembril 2022 toetas Pedagogicumi nõukogu ühehäälselt Margus Pedaste jätkamist Pedagogicumi juhataja ülesannetes. Tulevase perioodi (2023-2027) kohta kirjutas Pedagogicumi juhataja järgnevalt:

Oma visioonis aastateks 2023-2027 keskendusin kolmele küsimusele: mida, kuidas ja kellega.

 

Lühiversioonis...

 

Mida? Vastavalt PG tegevuskavale tuleb meil tagada õpetajate piisav järelkasv, tugevdada haridusteaduste taset ja suurendada akadeemiliste töötajate hulka ning tagada säilenõtkus, mis võimaldab tõhusat koostööd ülikoolis ja ülikooliväliste partneritega ühiskonnas oluliste probleemide paindlikul ja tulemuslikul lahendamisel. Probleemid? Me peame järgmisel viiel aastal väga oluliselt muutma riiklikke õppekavasid koolides, õpetaja kutsestandardeid ja õpetajakoolituse ülesehitust sisust vormini. Suuremad muutused said tehtud 10 aasta eest. Nendega oleme veel praegugi maailmas eesrindlikud, kuid oma teadustööle ja võrgustikule ning paindlikkusele tuginevalt saame olla universumi teerajajaks uue kestlikku arengut toetava haridusmudeli ülesehitamisel.

 

Kuidas? Koostöiselt ja süsteemselt teaduspõhiselt. Ei tohi me teisiti kui Tallinna Ülikooli, HTMi, Kutsekoja, Eesti Koolijuhtide Ühenduse ja erinevate õpetajate ühenduste ning muude oluliste partneritega. Ei saa me teisiti, kui koostöös meie oma TÜ teadusrakkudega ja rahvusvahelistes võrgustikes aktiivsed olles. Teaduspõhisus tähendab tarkust tehtud uuringute tõlgendamisel ja süsteemsus üksnes vajalikke uuringute ise tegemisel.

 

Kellega? Ma olen väga tänulik kõigile PG töötajatele läbi aegade. Edasi läheme imeliste koordinaatorite Tiina ja Ailiga, haridusteaduste instituudi ja eriti Äli toel ja nõul, kõigi PG nõukogu liikmete, valdkonna programmijuhtide, praktikate kogukonna, teadusrakkude juhtide ja liikmete ning teiste panustajatega.

Margus Pedaste, 2022

Pedagogicumi juhataja visiooni terviklikku dokumenti on võimalik lugeda siit.

Soovime värskelt taasvalitud juhatajale koostöiseid partnereid, jõudu ja kannatlikku meelt.

Pedagogicumi nõukogu kohtumine 10.06.2024

Pedagogicumi nõukogu kohtumine 10.06.2024

Pedagogicumi nõukogu kohtumine 13.05.2024

Pedagogicumi nõukogu kohtumine 13.05.2024

Pedagogicumi nõukogu kohtumine 08.04.2024

Pedagogicumi nõukogu kohtumine 08.04.2024