Pedagogicumi nõukogu kohtumine

Järgmine Pedagogicumi nõukogu kohtumine toimub 10. juunil 2022.

Tervitame uut sotsiaalteaduste valdkonna asendusliiget Indrek Reimandi ja täname Marek Sammulit tehtud töö ja meeldiva koostöö eest.

Toimub arutelu TÜ õpetajahariduse ja haridusteaduste tegevuskava 2021–2025 näitajate lähte- ning sihttasemete teemal.

#juhtimine

Pedagogicumi nõukogu kohtumine

Pedagogicumi nõukogu kohtumine 21. veebruaril 2023.
#juhtimine
Pedagogicumi töötajad haridusteadusteinstituudi hoovis

Pedagogicumi nõukogu valis Pedagogicumi juhataja

#juhtimine

Pedagogicumi nõukogu kohtumine

Pedagogicumi nõukogu kohtumine 10. veebruaril 2022.