Pedagogicumi nõukogu kohtumine

Järgmine Pedagogicumi nõukogu kohtumine toimub 10. juunil 2022.

Tervitame uut sotsiaalteaduste valdkonna asendusliiget Indrek Reimandi ja täname Marek Sammulit tehtud töö ja meeldiva koostöö eest.

Toimub arutelu TÜ õpetajahariduse ja haridusteaduste tegevuskava 2021–2025 näitajate lähte- ning sihttasemete teemal.

Pedagogicumi nõukogu kohtumine

Pedagogicumi nõukogu kohtumine oktoobris.

Pedagogicumi nõukogu kohtumine

Pedagogicumi nõukogu kohtumine toimub 11. septembril 2023.

Pedagogicumi nõukogu kohtumine

Pedagogicumi nõukogu kohtumine 28.06.2023