Pedagogicumi nõukogu kohtumine 21.02.2023

Pedagogicumi nõukogu kohtumine toimub 21. veebruaril 2023.

Arutelule tulevad õpetajakoolituse õppekavade turundamine, Pedagogicumi juhtimine ning kuidas see on kirjas Pedagogicumi statuudis. Veel on plaanis läbi arutada ootused õpetajakoolituse õppekavade programmijuhtidele. Lisaks vaadatakse üle teadusrakkude seemnegrantide taotlused ning ttepanek haridus- ja teadusministeeriumile õpetajate kvalifikatsiooninõuete täpsustamiseks.