Pedagogicumi nõukogu kohtumine

Pedagogicumi nõukogu kohtub sel aastal esimest korda 10. veebruaril 2022.

Koosoleku päevakord on tihe - arutlusele tulevad kestliku arengu eesmärkide tegevused õpetajahariduses, Õpetajate Akadeemia temaatika, kutsekomisjonide ning riiklike töörühmade liikmete nimetamine. Lisaks antakse Pedagogicumi nõukogu liikmetele ülevaade õpetajahariduse teadusrakkudest Tartu Ülikoolis ning ühiselt vaadatakse üle osa Pedagogicumi tegevuskava näitajatest. Jätkub ka Pedagogicumi 2022. aasta tegevuste arutelu.

#juhtimine

Pedagogicumi nõukogu kohtumine

Pedagogicumi nõukogu kohtumine 21. veebruaril 2023.
#juhtimine
Pedagogicumi töötajad haridusteadusteinstituudi hoovis

Pedagogicumi nõukogu valis Pedagogicumi juhataja

#juhtimine

Pedagogicumi nõukogu kohtumine

Pedagogicumi nõukogu kohtub 10. juunil 2022.