Institute of History and Archaeology

Jakobi 2
51005 Tartu linn,
Tartu linn, Tartumaa
EST
+372 737 5651
ajalugu@ut.ee
Ene Leius
Academic Affairs Specialist
+372 737 5656
Jakobi 2-215

Chair of Archaeology

Valter Lang
Valter Lang
Academician, Professor of Archaeology
PhD (Archaeology)
Jakobi 2-205
Mari Tõrv
Mari Tõrv
Associate Professor of Archaeology 0.5 p
PhD (Archaeology)
+372 737 5652
Jakobi 2-204
Eve Rannamäe
Eve Rannamäe
Associate Professor of Archaeology
PhD (Archaeology)
Jakobi 2-203

Chair of Laboratory Archaeology

Aivar Kriiska
Aivar Kriiska
Professor of Laboratory Archaeology
PhD (Archaeology)
Jakobi 2-206
Ester Oras
Ester Oras
Associate Professor of Archaeology 0.5 p
PhD
+372 737 5652
Jakobi 2-204
Maris Niinesalu-Moon
Junior Research Fellow in Archaeology 0.5 p
MA (Archaeology)

Centre for Archaeological Research and Infrastructure

Heiki Valk
Heiki Valk
Head of Centre, Professor of Archaeology
PhD (Archaeology)
+372 737 5653
Jakobi 2-209
Andres Tvauri
Andres Tvauri
Associate Professor of Archaeology
PhD (Archaeology)
+372 508 9803
Jakobi 2-202
Riina Rammo
Riina Rammo
Associate Professor of Archaeology
PhD (Archaeology)
+372 737 5659
Jakobi 2-208
Ragnar Saage
Ragnar Saage
Research Fellow in Archaeology
PhD (Archaeology)
+372 737 5659
Jakobi 2-208
Kristel Kajak
Kristel Kajak
Conservator
MSc (Preservation of Cultural Heritage)
+372 737 5659
Jakobi 2-208
Taisi Juus
Taisi Juus
Technician 0.75 p
MA (Archaeology)
Jakobi 2-212

Töötan arheoloogiaarhiivis ja -raamatukogus alates 2017. a sügisest. Minu tööülesanneteks on arhiivi ja raamatukogu haldamine – uute arhivaalide arvelevõtmine, andmebaasi sisestamine, arhiivi ja raamatukogu korrashoid ning uute raamatute kataloogimine ja kasutajatele raamatute laenutamine.

Arheoloogiaga olen aktiivsemalt tegelenud alates 2012. aastast. Ühtlasi kaitsesin Tartu Ülikoolis ka bakalaureuse- ja magistrikraadi. Õpingute jooksul olen tegelenud erinevate teemadega – bakalaureuseastmes uurisin Kohtla Vanaküla peitleiust välja tulnud sirpide katkeid ning magistrantuuris Eesti arheoloogiakogudes leiduvaid mesoliitilisi luust liitesemeid ja Eestist, Valgevenest ja Venemaalt pärit kiviaegseid kitiproove, mida analüüsisin infrapunaspektroskoopia (ATR-FT-IR) meetodiga.

Riina Vesi
Riina Vesi
Technician-Drawer
+372 737 5653
Jakobi 2-211

 

 

Aigi Rahi-Tamm
Aigi Rahi-Tamm
Head of Department, Professor of Archival Studies
PhD (History)
Jakobi 2-222
Kurmo Konsa
Kurmo Konsa
Associate Professor of Archival Studies (Preservation) 0.5 p
PhD (Information Science)
Jakobi 2-221
Olev Liivik
Olev Liivik
Associate Professor of Archival Studies 0.5 p
PhD (History)
Janet Laidla
Janet Laidla
Lecturer in Estonian History 0.5 p
PhD (History)
Jakobi 2-233
Toivo Kikkas
Junior Research Fellow in Archival Studies 0.5 p
MA (Archival Studies)
Tõnu-Andrus Tannberg
Tõnu-Andrus Tannberg
Head of Department, Academician, Professor of Estonian History
PhD (History)
+372 737 6510
Jakobi 2-220
Enn Küng
Enn Küng
Associate Professor of Estonian History (Early Modern and Modern History)
PhD (History)
+372 737 6509
Jakobi 2-231
Ago Pajur
Ago Pajur
Associate Professor of Estonian History (Contemporary History)
PhD (History)
+372 737 6509
Jakobi 2-231
Andres Andresen
Andres Andresen
Associate Professor of Estonian Modern History 0.75 p
PhD (History)
+372 737 6509
Jakobi 2-231
Anu Raudsepp
Anu Raudsepp
Associate Professor of History Didactics, Programme Director
PhD (History)
+372 737 6509
Jakobi 2-231
Janet Laidla
Janet Laidla
Lecturer in Estonian History 0.5 p, Programme Director
PhD (History)
Jakobi 2-233
Lauri Kann
Lauri Kann
Junior Lecturer in Didactics of History 0.2 p
MA (Teacher of History and Civics)
Mann Loper
Junior Research Fellow in History
MA (Teacher of History and Civics)
Anu Mänd
Anu Mänd
Professor of Art History
PhD (Medieval Studies)
Tõnis Tatar
Tõnis Tatar
Lecturer in Art History
PhD (History of Art)
+372 737 5655
Ülikooli 18-024
Anu Ormisson-Lahe
Anu Ormisson-Lahe
Junior Lecturer in Art History
MA (History of Art)
+372 737 5655
Ülikooli 18-024
Kadri Asmer
Kadri Asmer
Junior Lecturer in Art History 0.7 p
MA (History of Art)
+372 529 9994 (6166)
Ülikooli 18-024
Elis Pärn
Elis Pärn
Junior Research Fellow in Art History
MA (History of Art)
Eero Medijainen
Eero Medijainen
Professor of Contemporary History
PhD (History)
+372 737 6504
Jakobi 2-223
Olaf Mertelsmann
Olaf Mertelsmann
Professor of Eastern European History
PhD (Modern History)
+372 737 6504
Jakobi 2-223
Martin Klesment
Martin Klesment
Visiting Professor of Contemporary History 0.3 p
PhD (Demography)
Kaarel Piirimäe
Kaarel Piirimäe
Associate Professor of Contemporary History
PhD (History)
Jakobi 2-223
Jaak Valge
Jaak Valge
Associate Professor of Modern and Contemporary History 0.5 p
PhD (History)
+372 737 6504
Jakobi 2-223
Ivan Lavrentjev
Ivan Lavrentjev
Junior Research Fellow in Contemporary History 0.5 p
MA (Russian Studies)
+372 5387 7840
Liisa Lail
Liisa Lail
Junior Research Fellow in Contemporary History 0.5 p, Project Assistant 0.1 p
MA (History)
Mati Laur
Mati Laur
Head of Department, Professor of Modern History
PhD (History)
+372 737 5657
Jakobi 2-218
Anti Selart
Anti Selart
Professor of Medieval History
PhD (History)
+372 737 6506
+372 5340 6116 (6506)
Jakobi 2-225
Mait Kõiv
Mait Kõiv
Associate Professor of General History (Ancient History)
PhD (History)
+372 737 5657
Jakobi 2-219
Marten Seppel
Marten Seppel
Associate Professor of Early Modern History
PhD (History)
+372 737 5657
Jakobi 2-219
Hannes Vinnal
Hannes Vinnal
Research Fellow in General History 0.4 p
PhD (History)
Jakobi 2-219
Madis Maasing
Madis Maasing
Research Fellow in Early Modern Period Studies
PhD (History)
+372 737 5657
Jakobi 2-219
Mihkel Mäesalu
Mihkel Mäesalu
Research Fellow in Medieval Studies
PhD (History)
+372 737 5657
Jakobi 2-219
Elo-Mall Toomet
Junior Research Fellow in General History 0.5 p
MA (Classical Philology)
Anu Rae
Junior Research Fellow in General History 0.5 p
MA (History of Medicine)
Marko Zanev
Junior Research Fellow in General History 0.5 p
MA (Teacher of History and Civics)