Vene keele ja soome-ugri keelte kontrastiivne leksikoloogia

Liikmed ülikoolist:

Urve Aja, Szilárd Tibor Tóth

Uuritavad probleemid:

1) fennougristika, etümoloogia, leksikoloogia, Baltikumi keelekontaktid;
2) folkloori lühivormid (eelkõige vanasõnad): vene ja soome-ugri vanasõnade kõrvutamine, nende keeleline ja kultuuriline analüüs, vanasõnade tõlkeprobleemid, kasutamine ja transformeerimine tänapäeval.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

  • Szilárd Tibor Tóth, Vēlreiz par ungāru aizguvumiem latviešu valodā: kulinārie internacionālismi / LU 78. zinātniskā konference LU HZF Sastatāmās valodniecības un tulkošanas nodaļas „Somugristikas sekcija” - Rīga: Latvijas Universitāte / Läti Ülikool, 19.02.2020; 
  • Szilárd Tibor Tóth, Trīs brāļi – „Tas Jauns Testaments” (1685), 1686. gada dienvidigauņu Jaunā Derība un „Ta Swehta Grahmata” (1694).  /International Scientific Conference „Language in Society” to commemorate the 147th anniversary of the academician Jānis Endzelīns. Läti Ülikool, Riia, 20.-21.02.2020; 
  • Szilárd Tibor Tóth, Наследие основоположника марийской национальной картографии Юрия Гордеева (1973–2020). The heritage of the founder of the Mari national cartography Jüri Gordejev (1973–2020). /Uralo-indogermanica IV. 16.–17. oktoober 2020, Tartu Ülikooli Narva Kolledž;
  • Szilárd Tibor Tóth, Issledovanie lingvisticheskogo landshafta prigranichnyh gorodov v uslovijah estonsko-russkogo i vengersko-slovackogo bilingvizma / Mezhdunarodnyj obrazovatel'nyj salon. Iževsk: Udmurdi Riiklik Ülikool. 7.-9.12.2020;
  • Szilárd Tibor Tóth, Мотив Нарвского водопада в так называемом производственном романе Эдуарда Вильде «Железные руки» / Seminar Eduard Vilde 155 ja tema romaan "Raudsed käed" 110, 19. detsember 2020, Tartu Ülikooli Narva Kolledž

Publikatsioonid:   

  • Tóth, Szilárd Tibor (koostaja, 2020). Uralo-indogermanica IV: Abstracts. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž. 
  • Tóth, Szilárd Tibor (koostaja, 2020). Folklore and written traditions of the finno-ugric peoples. V: Abstracts of the 8th day of Agricola conference. Narva: Tartu Ülikooli Narva Kolledž.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis