Õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste teadmised, oskused, uskumused ning kutsevaliku motivatsioon

Liikmed ülikoolist:

Merle Taimalu, Piret Luik

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Helin Laane (2018-2019), Ritva Kantelinen, Jari Kukkonen

Uuritavad probleemid:

Missugused on õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste tehnoloogia, pedagoogika ja ainealased teadmised ja oskused? Missugused on nende pedagoogilised uskumused ja uskumused-hoiakud tehnoloogia kasutamise kohta? Kuidas erinevad tegurid ennustavad tehnoloogia integreerimist õppetöösse? Millised motivatsioonitegurid on mõjutanud õpetajate ja õpetajakoolituse üliõpilaste kutsevalikut ning mida nad arvavad õpetajatööst?

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

  • Merle Taimalu ja Piret Luik - TALIS 2018 eesti raporti koostamise töörühmas. 
  • Merle Taimalu - koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava uuendamise töörühmas.

Publikatsioonid:

  • Luik, Piret; Taimalu, Merle (2021). Predicting the Intention to Use Technology in Education among Student Teachers: A Path Analysis. Education Sciences, 11 (9), 564. DOI: 10.3390/educsci11090564.

  • Taimalu, M; Luik, P; Kantelinen, R; Kukkonen, J (2021). WHY THEY CHOOSE A TEACHING CAREER? FACTORS MOTIVATING CAREER CHOICE AMONG ESTONIAN AND FINNISH STUDENT TEACHERS. Trames Journal of the Humanities and Social Sciences, 25 (1), 19−35. DOI: 10.3176/tr.2021.1.02.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis