Retseptiivne keelepuue: kvantitatiivne foneemikuulmine eesti koolieelikutel

Liikmed ülikoolist:

Marika Padrik, Liis Themas, Pärtel Lippus, Kairi Kreegipuu, Kaili Nikkinen

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Ulvi Sarapuu (TÜK Lastekliiniku neuroloog), Mairi Männamaa (TÜK Lastekliiniku psühholoog), Julia Krehhov (TÜK Lastekliiniku logopeed), Marina Tammik (TÜK Lastekliiniku logopeed)

Uuritavad probleemid:

Uurime, kuidas töötleb eesti laste aju välteid. Kasutame  neurofüsioloogilisi (EEG, MMN-uuring) ja käitumuslikke (arvutis läbiviidavaid) katseid ning võrdleme keelepuudega ja tervete laste ajutegevust. Saadud tulemused annavad aluse keelepuude diagnostikasse ja teraapiasse.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

Liis Themas. Retseptiivne keelepuue: kvantitatiivne foneemikuulmine eesti koolieelikutel. Ettekanne Eesti Logopeedide Ühingu koolitusel "Logopeedilt logopeedile II" 03.12.21.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis