Regionaalne areng rohepöörde tingimustes

Liikmed ülikoolist:

Jelena Rootamm-Valter, Harald Kitzmann, Elvira Küün, Rando Otti

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Anne Herm (PhD, Tallinna Ülikool)

Koostööpartnerid:

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja kõik Ida-Virumaa omavalitsused

Uuritavad probleemid:

 • Kuidas rakendada üleminek säästvale arengule energiamahuka majandusega Eesti regioonides, eelkõige Ida-Virumaal
 • Kuidas tagada Ida-Virumaa ja teiste Eesti regioonide jätkusuutlik demograafiline ja sotsiaalne areng rohepöörde tingimustes
 • Millist majandus- ja sotsiaalpoliitikat Ida-Virumaal ja teistes Eesti regioonides rakendada, et kindlustada elanike kõrge tööhõive ja heaolu kasvu volatiilse majanduskeskkonna ja rohepöörde tingimustes.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

Jelena Rootamm-Valter ja Anne Herm (TLÜ) Return Migration as a Driver of Regional Development. a case of North-east Estonia. 36th EBES Conference, Istanbul, 1 July 2021

Publitseeritud õppematerjalid:

 • Kalmus, V.; Linno, M.; Murumaa-Mengel; M.; Remmik, M.; Rootamm-Valter, J.; Strömpl, J.; Tikerperi, M.-L. (2020). “Kvalitatiivsed uurimismeetodid sotsiaalteadustes”. Tartu: TÜ.
  Jelena Rootamm-Valter peatükid: Ettevalmistuse protsess, Uurimisprobleemi püstitamine, Uurimuse eesmärgi püstitamine, Uurimisküsimused või uurimisülesanded, Mudel uurimuse ettevalmistamises, Dokumendid, Vaatlus.

Publikatsioonid:

 • Rootamm-Valter, J.; Herm, A- (2021) Ida-Virumaa elanike sisserände suunad ja seda mõjutavad tegurid. Uuringu „Ida-Virumaa elanike rännet mõjutavad tegurid ja kohalike omavalitsuste võimalused selle reguleerimiseks“ lõppraport. Narva: TÜ Narva kolledž, IVOL. 
 • Rootamm-Valter, J.; Herm, A. (2021) Return Migration as a Driver of Regional Development. a case of North-east Estonia. 36th EBES Conference Proceedings. Springer Nature Switzerland AG [ilmumas].
 • Kitzmann, H.; Yatsenko; V., Launer, M. (2021). `Искусственный интеллект и эдравый смысл`. - Иновации в менеджменте, 27, 22−27 [ilmumas].
 • Kitzmann, H. (2021). `Digitalization of Managing Flexibility in Production Logistic Assignments`. - Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2020. Cham: Springer, 623−632. DOI: 10.1007/978-3-030-68476-1_58.
 • Kitzmann, H.; Kabashkin, I.; Rössle, M.; Dolle, N. (2021). `Supply Chain Management and Logistic Development in International Context: Challenge for Cross-National Education`. -  Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2020. Cham: Springer, 814−822. DOI: 10.1007/978-3-030-68476-1_75.
 • Dolle, N.; Röösle, M.; Kabashkin, I.; Kitzmann, H. (2021). `IT-Platform for Algorithm-Based Automation of Academic Study Program Development`. - Reliability and Statistics in Transportation and Communication. RelStat 2020. Cham: Springer, 848−856. DOI: 10.1007/978-3-030-68476-1_78.
 • Kitzmann, H. (2020). `Production Budget Planning with Logistic Operation Curves`. - Контроллинг, 78 (4), 2−7 [ilmumas].
 • Kitzmann, H.; Falko, S., Prause, G. (2020). `Risk assessment of logistics hub development along green transport corridors: the case of Paldiski port`. - Lecture Notes in Networks and Systems. Springer,  341−350. DOI: 10.1007/978-3-030-44610-9_34.
 • Kitzmann, H. (2020). `Impact of flexibility on organizational innovation and Management`. -National Development Goals: Innovation Framework, United Kingdom: Agenda Publishing House Limited, 99−111.
 • Kitzmann, H.; Launer, M. (2020). `Working with Artificial Intelligence and Wisdom.` - Conference Proceedings vom 4. Service-Management-Kongress, 11. Service-Management-Kongress. Suderburg,: Ostfalia, Hochschule für Angewandte Wissenschaften, 89−97.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

Tartu Ülikooli Narva kolledži õppejõud

Pedagoogiline konverets

Pedagogicumi kevadine suurseminar 27.-28. märts 2024

Pedagogicumi kevadine suurseminar Kubijal 27.-28. märtsil 2023.
Raamatukogu

Pedagogicumi teemaseminar X: riiklik õppekava