Loodusvaldkonna 3 ja 4 kooliastme e-tasemetööde kontseptsioon ja monitooring

Liikmed ülikoolist:

Miia Rannikmäe, Regina Soobard, Katrin Vaino, Ana Valdmann, Triin Rosin, Moonika Teppo, Ülle Liiber, Klaara Kask

Liikmed väljastpoolt ülikooli:

Toomas Vaino, Priit Reiska

Koostööpartnerid:

HARNO, üldhariduskoolid

Uuritavad probleemid:

Loodusteadusliku pädevuse erinevate komponentide tasemelisuse analüüs 3 ja 4 kooliastmes ja kooliastemete vahel. Empiiriliste ennustavate mudelite koostamine ja nende usaldusväärsus. Õpilaste enesehinnang testide raskusele ja moriveeritusele testile vastamisel. Õpetajate uskumused testi tulemuste tõlgendamisel. 
Testide ülesannete raskusastme analüüs, ülesannete pidev täiendamine ja analüüs.

Töörühma esinemised konverentsidel ja seminaridel:

Katrin Vaino, Miia Ranniknmäe, Ülle Liiber, Triin Rosin, Ana Valdmann - Eesti Keemiaõpetajate Liidu konverents, Eesti Bioloogiaõpetajate suvepäevad, Eesti Füüsikaõpetajate suvepäevad, Eesti Geograafiaõpetajate sügispäevad

Üleriigilistes töörühmades panustamine:

Ülle Liiber, Katrin Vaino on HTM õppekava arenduse töörühma liikmed.

 

Teised õpetajakoolituse teadusrakud

#koostöö #õpetamine #teadus
Inimesed mõtlikult keset saali ettekannet kuulamas ja seismas

Pedagogicumi talvine suurseminar 2023 Käärikul

#teadus

Digipädevuste teadusrakk

Digipädevuste teadusrakk Tartu Ülikoolis.
#teadus

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk

Virtuaal- ja liitreaalsuse teadusrakk Tartu Ülikoolis